نور امید و زندگی، قطع مصرف

نور امید و زندگی، قطع مصرف, آخرین بار مصرف, شماره تماس NA, مراقب بهبودی, زندان بیماری اعتیاد,

اسم من سزار است و یک معتاد هستم. من در سال ۲۰۱۱ در وطنم کوبا با انجمن معتادان گمنام(NA) آشنا شدم، آن زمان NA در کوبا خیلی جوان بود و برای دومین بار در تلاش برای گسترش بود و من درحالی که دیگر آمار تعداد دفعات ترک موادم را نداشتم، همچنان در حال مصرف بودم.

 بعد از ۲ سال احساس یأس دائمی، بطور کامل امیدم را از دست داده بودم. حتی نمی توانستم حرفی بزنم، با خودم فکر می ­کردم که تا آخر عمرم در زندان بیماریم گرفتار خواهم بود. تنها تفاوتی که این دفعه داشت این بود که من و همسرم زندگی زناشویی خوبی داشتیم اما دخترم و بقیه فامیل چیزی از مشکل من نمی دانستند، در حالی که من، خسته شده بودم.

در یک تلاش ديگر برای پیدا کردن امید، به یک مرکز درمانی که قبلا در سال ۱۹۹۰ آنجا بودم، رفتم. این را نمی دانستم که  این بار در آنجا مورد لطف یکی از دو نفری که از انجمن معتادان گمنام کوبا، معتادان آن مرکز را حمایت می­ کنند، قرار  می ­گیرم، چطور این شانس برای من پیش آمد؛ نمی دانم، ولی من باور دارم که نیروی برتر با من بود. حتی زمانی که من از حضورش در زندگی ام بی خبر بودم.

خدا را شکر، این بار چیزی در من تغییر کرده بود، امید به آینده ای روشن به من نیرو می ­داد. زیرا من یک کارت همراه با شماره تماس و آدرس جلسات انجمن معتادان گمنام (NA) را داشتم، از شما ممنونم. این آخرین  مرتبه ای بود که مصرف کرده بودم، چند روز بعد من وارد اولین جلسه NA شدم، با کمال تعجب دیدم بقیه معتادان در آنجا، مثل من؛ دیگر نمی خواهند مواد مخدر مصرف کنند. شوکه شده بودم، چون هر معتادی که قبلا می شناختم کاملا بر عکس این بود، چیز زیادی نمی فهمیدم، فقط متوجه شده بودم که این آخرین فرصت من هست و باید از آن استفاده کنم و به طور مرتب در ۳ جلسه از ۴ جلسه ای که در آن موقع در کوبا وجود داشت شرکت کردم. با اینکه کمبود تجربه و نشریات وجود داشت ولی در عوض تمایل کمک یک معتاد به معتاد دیگر بسیار زیاد بود. من خیلی سریع مشغول برنامه شدم و هر کاری پیشنهاد می ­شد را انجام می ­دادم. مراقب بهبودیم بودم و به دیگران خدمت می ­کردم. کسانی که در بدو ورود من در آنجا بودند، از طریق الگو بودنشان به من نشان دادند که چه باید انجام بدهم.

 NA Way  آوریل 2019

نور امید و زندگی، قطع مصرف, آخرین بار مصرف, شماره تماس NA, مراقب بهبودی, زندان بیماری اعتیاد,

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://na-iran.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://na-iran.org/?p=354277

نور امید و زندگی، قطع مصرف, آخرین بار مصرف, شماره تماس NA, مراقب بهبودی, زندان بیماری اعتیاد,

نور امید و زندگی، قطع مصرف, آخرین بار مصرف, شماره تماس NA, مراقب بهبودی, زندان بیماری اعتیاد,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!