نقابها باید کنار روند,فقط برای امروز 2 مرداد,چهره های دروغین اعتیاد,بی هویتی معتاد,نقاب اعتیاد

نقابها باید کنار روند (فقط برای امروز 2 مرداد)


نقابها باید کنار روند (فقط برای امروز 2 مرداد)

نقابها باید کنار روند,فقط برای امروز 2 مرداد,چهره های دروغین اعتیاد,بی هویتی معتاد,نقاب اعتیاد

احترام به نفس پایین را با مخفی شدن در پشت چهره های دروغینی که انتظار داشتیم مردم را فریب دهد، پنهان کردیم. نقابها باید کنار روند.

کتاب پایه

***

 

حساسیت بیش از حد، ناامنی و بی هویتی اغلب با اعتیاد فعال مرتبط هستند، بسیاری از ما این ویژگی ها را با خود به بهبودی می آوریم؛ ترس ما از بی کفایتی، طرد شدن و نداشتن جهت، یکشبه ناپدید نمی شود.

بسیاری از ما چهره ها یا شخصیت های دروغینی داریم که یا برای محافظت از خود و یا برای خشنودی دیگران ساخته ایم. برخی از ما از نقاب استفاده می کنیم، زیرا مطمئن نیستیم که واقعاً چه کسی هستیم، گاهی فکر می کنیم چهره هایی که برای محافظت از خود ساخته ایم، ممکن است در بهبودی نیز از ما محافظت کنند.

از چهرههای دروغین برای مخفی کردن شخصیت واقعی خود و پنهان کردن احترام به نفس پایین خود استفاده می کنیم، این نقاب ها ما را از دیگران و همچنین از ضمیر واقعی خود مخفی می کنند.

با زندگی دروغین نشان می دهیم نمی توانیم با حقایق مربوط به خود زندگی کنیم، هر چه بیشتر ضمیر واقعی خود را پنهان می کنیم، به احترام به نفس خود آسیب بیشتری می رسانیم.

یکی از معجزات بهبودی پذیرفتن خود با وجود همه ویژگی های مثبت و منفی است، احترام به نفس با این پذیرش شروع می شود، علیرغم ترس از آسیب پذیری، باید برای رهایی از چهره های مبدل تمایل داشته باشیم، باید از نقابها رها شویم و برای اعتماد به خود آزاد باشیم.

***

نقابها باید کنار روند,فقط برای امروز 2 مرداد,چهره های دروغین اعتیاد,بی هویتی معتاد,نقاب اعتیاد

فقط برای امروز :از نقابهای خود رهایی می یابم و امکان رشد احترام به نفس خود را فراهم می کنم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!