نعمت های خداوند (فقط برای امروز 3 فروردین)

نعمت های خداوند (فقط برای امروز 3 فروردین)


 

نعمت های خداوند (فقط برای امروز 3 فروردین)

نعمت های خداوند,فقط برای امروز 3 فروردین,درهای زندگی معتاد,درخواست راهنمایی معتاد

سخت  تلاش می کنیم و آنچه را هر روز به رایگان به ما اعطاء شده، می پذیریم.

 

کتاب پایه

***

رابطه ما با نیروی برتر مانند خیابانی دوطرفه است، در هنگام دعا ما صحبت می کنیم و خداوند می شنود، وقتی مراقبه می کنیم، حداکثر  تلاش خود را برای گوش دادن به اراده نیروی برتر به کار می گیریم.

می دانیم که نسبت به نقش خود در این رابطه مسئول هستیم، اگر دعا نکنیم و گوش ندهیم، درهای زندگی خود را بر روی نیروی برتر می بندیم.

وقتی درباره رابطه خود با نیروی برتر فکر می کنیم، مهم است به یاد داشته باشیم چه کسی هستیم: فردی عاجز، می توانیم درخواست راهنمایی کنیم؛ می توانیم درخواست تمایل یا قدرت کنیم؛ می توانیم آگاهی از اراده نیروی برتر را تقاضا کنیم، اما نمی توانیم مدعی شویم، خداوندی که درک می کنیم ؛ کسی که صاحب قدرت است، با بخشش همان چیز مورد نیاز ما در هنگام احتیاج، نقش خود را در این رابطه ایفا خواهد کرد.

باید برای زنده نگاه داشتن رابطه خود با نیروی برتر هر روز اقدام کنیم، یک راه برای انجام این امر به کار بردن قدم یازدهم است، سپس عجز خود را به یاد می آوریم و اراده نیرویی برتر از خود را می پذیریم.

***

نعمت های خداوند,فقط برای امروز 3 فروردین,درهای زندگی معتاد,درخواست راهنمایی معتاد

فقط برای امروز : در رابطه خود با نیروی برتر طرف عاجز من هستم، با به یاد داشتن اینکه چه کسی هستم، امروز نعمت های خداوندی را که درک می کنم با فروتنی می پذیرم.

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!