ناحیه 1,معتادان گمنام آذربایجان غربی

ناحیه یک

ناحیه 1,معتادان گمنام آذربایجان غربی

شامل گروه هاي استان آذربايجان غربي مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در ناحيه يک ، در شهرستان اروميه و در تاريخ هشتم مرداد 1377 برگزار گرديد.

این ناحیه شامل اروميه، ماكو، پلدشت، بازرگان، قره ضياءالدين، چالدران، خوی، سلماس، ايو اوغلی، ديزج ديز، نقده، اشنويه، پیرانشهر، مهاباد، بوكان، سردشت، مياندوآب، چهاربرج، تكاب، شاهين دژ و كشاورز می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از 10  کميته شهری تشکيل شده است  تعداد گروه های ناحيه 85 گروه می باشد که اين گروه ها   529 جلسه در طول هفته برگزار می کنند.

جلسات اين ناحيه عموما” درمکان های دولتی و مسقف برگزار می شوند. ناحیه 1,معتادان گمنام آذربایجان غربی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!