ناحیه نه,ناحیه 9,معتادان گمنام کرمان na

ناحیه نه

ناحیه نه,ناحیه 9,معتادان گمنام کرمان na

ناحيه نه شامل گروه هاي استان کرمان مي باشد.

اولين جلسه بهبودی در اين ناحيه در شهر کرمان و در سال 1377 برگزار گرديد.

این ناحیه شامل کمیته شهری های  1 زرند: (خانوک.ریحانشهر.کوهبنان.پابدانا) ،2 رفسنجان: (سرچشمه.کشکوئیه.احمداباد.) ، 3 بم: (بروات.خواجه عسکر.دهبکری.ابارق.تهرود) ، 4  کرمان : (قریه العرب ماهان.راین.جوپار) ،5 شهربابک : (دهج.خورسند.استبرق.برفه.خاتون اباد) ، 6 کهنوج :  ، 7 کرمان : (زنگی آباد. گلباف.شهداد) ، 8 راور: (فیض آباد. کوهجر) 9 سیرجان : (.پاریز.گستوئیه.زیدآباد.سعادت شهر.خبر) ، 10  (ساردوئیه .جبالبارز. اسفندقه . بلوک. ) ، 11 نوق : (صفائیه.بهرمان.جوادیه.اسماعیل آباد.رکن آباد) ، 12 عنبرآباد : (مردهک. علی آباد. جهادآباد.امیرآباد .دریاچه.توکل آباد.) ، 13 نرماشیر: (فهرج.رستم آباد) ، 14 فاریاب ، 15 ( رودبار جنوب) ،  16  (کرمان، باغین، چترود)  ،  17 (بافت ، رابر ، ارزوییه)  ،  18 (بردسیر)، 19 (یزدانشهر)، 20(ریگان)، 21(جیرفت)  می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از 22 کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه 9، 299 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 1441 جلسه در طول هفته برگزار مي کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!