ناحیه شش,ناحیه 6,معتادان گمنام استان مرکزی

ناحیه شش,ناحیه 6,معتادان گمنام استان مرکزی


ناحیه شش

ناحیه شش,ناحیه 6,معتادان گمنام استان مرکزی

ناحيه  شش شامل گروه هاي استان مرکزي مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر اراک و در سال 1377 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 10  کميته شهري تشکيل شده است.

این ناحیه شامل آستانه، آشتیان، آوه، اراک، پرندک، تفرش، توره، جاورسیان، خشکرود، خمین، خنداب، داودآباد، دلیجان، رازقان، زاویه، زرندیه، ساروق، ساوه، سنجان، شازند، شهباز، شهر جدید مهاجران، غرق آباد، فراهان، فرمهین، قورچی باشی، کارچان،کرهرود، کمیجان، مامونیه، محلات، نراق، نیمور، نوبران، هندودر، امیرکبیر و میلاجرد می باشد.

تعداد گروه هاي ناحيه ي شش بيش از 128 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 649 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” مسقف هستند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه … نفر مي باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!