ناحیه سی و یک

ناحیه سی و یک,استان سمنان,ناحیه 31 استان سمنان,گروه های استان سمنان

ناحیه 31 شامل گروه های استان سمنان می باشد.

اولین جلسه بهبودی در ناحیه  31 در شهریور 1381 برگزار گردید.

در حال حاضر این ناحیه از 3 کمیته شهری تشکیل شده است (سمنان ، دامغان و شاهرود)

تعداد گروه های این ناحیه بیش از 38 گروه می باشد که این گروه ها بیش از 145 جلسه در طول هفته برگزار می کنند.

تعداد تقریبی اعضا این ناحیه حدود 2025 نفر می باشد.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!