ناحیه سه,ناحیه 3,معتادان گمنام تهران و سمنان

ناحیه سه

ناحیه سه,ناحیه 3,معتادان گمنام تهران و سمنان

ناحيه سه شامل گروه های استان تهران می باشد.

اولين جلسه بهبودی در ناحيه سه ، در تهران و در سال 1373 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 13 کميته شهري تشکيل شده است. ( شرق تهران(مناطق شهرداری 13و بخشی از 14 )، شرق یک تهران(منطقه شهردای 14 و بخشی از منطقه15)، جنوب شرق تهران(مناطق شهرداری 14-15)، جنوب تهران(مناطق شهرداری 12-16-19)، مرکز تهران(مناطق شهرداری 6-7-11-12)، جنوب غرب تهران(منطقه شهرداری 18،چهاردانگه)، بهارستان، پاکدشت، شهرقدس، دماوند، اسلامشهر و حومه،جنوب شرق 2 تهران(منطقه شهرداری 15و بخشی از 14، جنوب غرب یک (بخشی از منطقه 18)).

تعداد گروه هاي ناحيه سه 237 گروه مي باشد که تعداد 18 گروه آن بانوان می باشد . اين گروه ها بيش از 787 جلسه در طول هفته برگزار مي کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!