ناحیه ده,ناحیه 10,معتادان گمنام خراسان رضوی na

ناحیه ده

ناحیه ده,ناحیه 10,معتادان گمنام خراسان رضوی na

ناحيه ده شامل گروه هاي استان خراسان رضوی  می باشد.

اولين جلسه بهبودی در اين ناحيه در شهر مشهد و در اسفند ماه سال 1377 برگزار گرديد.

شهر های این ناحیه شامل (مشهد_محدوده کلات گلبهاروسرخس)، (قوچان)،(سبزوار خوشاب ششتمد داورزن سلطان آباد )،(جغتای)،(تربت حیدریه و زاوه دولت اباد کدکن رباط سنگ)،(تایباد،باخرز،تربت جام و صالح آباد )،(نیشابور،زبرخان شهر فیروزه )،(کاشمر،کوهسرخ)،(گناباد،کاخک بجستان)،(درگز)،(خواف،رشتخوار،جنگل)،(بردسکن،خلیل آباد و حومه)،( فیض آباد و مه ولات )،(چناران)،(جوین)،(فریمان) می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از 16 کميته شهری تشکيل شده است .

تعداد گروه های ناحيه  ده بيش از  778 گروه می باشد که اين گروه ها بيش از 3170 جلسه در طول هفته برگزار می کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!