ناحیه بیست و چهار,ناحیه 24,معتادان گمنام قروین

ناحیه بیست و چهار,ناحیه 24,معتادان گمنام قروین


ناحیه بیست و چهار

ناحیه بیست و چهار,ناحیه 24,معتادان گمنام قروین

ناحيه 24 شامل گروه هاي استان قزوين مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر قزوين و در سال 1379 برگزار گرديد.

این ناحیه شامل : قزوین، آبیک ، چوبیندر ، خاکعلی ، محمدیه ، البرز ، الوند ، بیدستان ، شریفیه ، بوئین زهرا ، آبگرم , ارداق ، دانسفهان ، سگز آباد ، شال ، تاکستان ، آوج , اسفرورین ، خرمدشت ، خاکعلی .زاغه.حصار ،ضیاء آباد ، نرجه  ، اقبالیه ، رازمیان ، کوهین ، محمود آباد نمونه ، معلم کلایه ، خونان .عصمت آباد .آراسنج . طزرک. پریسبانک ، شهیدآباد . حسن آباد .مهرگان ، خوزنین ، امیدناصراباد ، آزادی طرازن، مشعلدار می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از 5 کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي بیست و چهار بيش از 88 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 240 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” مسقف و در مکانهاي مربوط به بهزيستي، اماکن ورزشي ونمازخانه هاي شهرداري برگزار ميشوند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 5000 نفر مي باشد.

ناحیه بیست و چهار,ناحیه 24,معتادان گمنام قروین

ناحیه بیست و چهار,ناحیه 24,معتادان گمنام قروین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!