من نمی توانم، ما می توانیم,فقط برای امروز 17 بهمن,دستیابی به بهبودی,حمایت سایر معتادان,زندگی رضایت بخش معتاد

من نمی توانم، ما می توانیم (فقط برای امروز 17 بهمن)


 

من نمی توانم، ما می توانیم (فقط برای امروز 17 بهمن)

من نمی توانم، ما می توانیم,فقط برای امروز 17 بهمن,دستیابی به بهبودی,حمایت سایر معتادان,زندگی رضایت بخش معتاد

خود را توجیه کرده بودیم که به تنهایی می توانیم موفق شویم و زندگی را بر این اساس ادامه دهیم، نتایج کار ما فجیع بود و در نهایت هر یک از ما باید اقرار می کردیم که خودکفایی دروغ است .

کتاب پایه

***

من نمی توانم، ما می توانیم ، این حقیقت ساده ولی اساسی در ابتدا درباره اولین نیاز ما به عنوان اعضای NA صادق است: با هم می توانیم پاک بمانیم، اما وقتی از یکدیگر جدا می شویم، در جمع هم نشینان بد قرار می گیریم، برای دستیابی به بهبودی، به حمایت سایر معتادان نیز احتیاج داریم.

خودکفایی تنها از توانایی ما برای پاک ماندن جلوگیری نمی کند، با، یا بدون مصرف مواد مخدر، اراده شخصی قطعاً به فاجعه منجر می شود، برای هر چیزی از کالاها و خدمات گرفته تا عشق و دوستی به افراد دیگر وابسته ایم، در حالی که اراده شخصی ما را دائماً با همان افراد در جنگ و جدال می اندازد، برای یک زندگی رضایت بخش به هماهنگی با دیگران احتیاج داریم.

سایر معتادان و افراد در جوامع ما تنها کسانی نیستند که به آنها وابسته ایم، نیرو، یک خصیصه انسانی نیست، ولی برای زندگی به نیرو نیاز داریم، این نیرو را در نیرویی برتر از خود می یابیم که راهنمایی و قدرت مورد نیاز ما را تأمین می کند،  وقتی تظاهر به خودکفایی می کنیم، خود را از منبع قدرتی که برای هدایت مؤثر ما در زندگی لازم است، محروم می کنیم: نیروی برتر خود.

خودکفایی نتیجه ای در بر ندارد، ما به معتادان دیگر نیاز داریم؛ به افراد دیگر نیاز داریم؛ و برای زندگی رضایت بخش به نیرویی برتر از خود نیاز داریم.

***

من نمی توانم، ما می توانیم,فقط برای امروز 17 بهمن,دستیابی به بهبودی,حمایت سایر معتادان,زندگی رضایت بخش معتاد

فقط برای امروز : حمایت سایر معتادان در حال بهبودی؛ هماهنگی با دیگران در جامعه خود؛ و مراقبت نیروی برتر خود را جستجو می کنم، من نمی توانم، ولی ما می توانیم . 

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!