منافع مشترک ما بایست در راس باشد,اساس بهبودی,باعث اعتیاد فعال,پیام امید NA,پیام معتاد دیگر

منافع مشترک ما بایست در راس باشد

منافع مشترک ما بایست در راس باشد,اساس بهبودی,باعث اعتیاد فعال,پیام امید NA,پیام معتاد دیگر

سنت اول: منافع مشترک ما بایست در راس باشد،بهبودی شخصی به وحدت NAبستگی دارد.

سنت اول سنت های دیگر را ممکن می سازد. این سنت بخش مهمی از پایه و اساس بهبودی من می باشد.بخشی از چیز دیگری بودن بسیار مهم است. اعتیاد فعال باعث شده بود که خودم را نسبت به دیگران متفاوت بدانم و ارتباطم را با آنها قطع کنم. منافع مشترکی که همه ما برای آن تلاش می کنیم، توانایی پاک ماندن فقط برای یک روز می باشد و همین موضوع زمینه ساز اتحاد ما گردیده است. ما مواظب برنامه‌مان هستیم و این برنامه نیز از ما مراقبت خواهد کرد. اگر ما به منافع مشترک خود اهمیت ندهیم ، بهبودی ما امکان پذیر نخواهد بود. درنظر گرفتن هدف مشترک ما در NA به ما روحیه مثبتی می دهد و ما را قادر می سازد پیام امید خود را منتقل کنیم. ما می بایست همیشه هدف اصلی خود را بخاطر بسپاریم: رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است. این موضوع حدود 6 دهه است که کاربرد دارد.

وقتی برای اولین بار به NA آمدم، فکر می کردم که اگر انتظار دارم پاک بمانم، باید همیشه خودم و بهبودیم را در اولویت قرار دهم. این در ابتدا برای پاک ماندن من کارآیی داشت. ولی در ادامه بهبودی ام در دو جا متوجه شدم زمانی که به دیگران کمک می کنم می توانم به خودم کمک کنم، یک بار زمانی که شروع به کار کردن قدم های دوازدگانه معتادان گمنام کردم، و دگر بار زمانی که شروع به خدمت در انجمن کردم .دلیلی وجود دارد که خدمتگزار بودن همیشه در صدر فهرست نحوه بدست آوردن و پاک ماندن است. نمی خواهم بگویم که منافع مشترک بهبودی شخصی را کم اهمیت می کند، بلکه می گویم این دو در کنار هم کارآیی دارند. من همیشه به خودم یادآوری می کنم که بدون وحدت، بهبودی برای من وجود ندارد. منافع مشترک ما بایست در راس باشد,اساس بهبودی,باعث اعتیاد فعال,پیام امید NA,پیام معتاد دیگر

جامعه نیزمی تواند ازمنافع سنت اول بهره مند گردد. زیرا امروزه تفرقه همه جامعه ما را فرا گرفته است. انجمن ما شامل انواع افراد با عقاید مختلف است. ما باید منافع مشترک خود را مقدم بر باورهای سیاسی خود قرار دهیم. ما هنوز آنها را داریم اما آنها موضوعات خارجی هستند که بهتر است خارج از جلسات و مباحث خدماتی ما مطرح گردند. منافع مشترک ما بایست در راس باشد,اساس بهبودی,باعث اعتیاد فعال,پیام امید NA,پیام معتاد دیگر

اتحاد ما در تمام بخش های خدماتی و جلسات ما دیده می شود. وحدت به معنای یکنواختی نیست . گروه های ما مستقل هستند ، اما همچنان همان هدف و رساندن پیام اصلی را بعهده دارند .ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که پیام خود را به گونه ای منتقل کنیم که تضمین کننده اتحاد NA باشد. پیام ما این است که : هر معتادی می تواند مصرف مواد مخدر را متوقف کند، میل به مصرف را از دست بدهد و راه جدیدی برای زندگی پیدا کند. پیام ما امید و نوید ما آزادی است.(کتاب پایه صفحه 65).

وقتی برای اولین بار کارکرد 12 قدم معتادان گمنام را به اتمام رساندم، به من گفته شد که سنت های دوازده گانه معتادان گمنام را نیز شروع کنم تا بتوانم آنها را کاملا درک نموده و برای تازه واردان توضیح دهم. سنت ها نیز بایستی به ترتیب و از سنت 1 شروع شود زیرا این گونه بیشتر قابل درک خواهد بود. وقتی راهنما شدم، دانشی را که بطور رایگان از راهنمایم دریافت کرده بودم را به صورت رایگان به دیگران منتقل کردم. در طی سال دوم بهبودی ام چیزی را از طریق آنچه بیداری روحانی می دانستم آموختم و آن این بود که؛ زمانی که خود را عضوی از معتادان می دانم، چاره ای جز معاشرت با معتادان دیگر ندارم. منافع مشترک ما بایست در راس باشد,اساس بهبودی,باعث اعتیاد فعال,پیام امید NA,پیام معتاد دیگر

هرچند که نسبت به این مسئله آگاه بودم. تا زمانی که در دوران پاکی  قدم ها را کار کنم و به این نکته توجه کنم که بهبودی من در گرو وحدت NA است به معتادان در بهبودی دیگر وصل خواهم بود. و هر روزی که تصمیم بگیرم  که از قدم ها و سنت ها دست بکشم و مصرف کنم، همچنان به معتادان وصل خواهم بود ولی به معتادانی که در بیماری فعال بسر می برند و با من مصرف خواهند کرد. چه فکر ترسناکی .

 من هر روز صبح تصمیم می گیرم که با معتادان در برنامه در تماس باشم و با آنها مشارکت کنم. اینها برادران و خواهران من هستند که واقعا مرا دوست دارند.

بخاطر NA سپاسگزارم. منافع مشترک ما بایست در راس باشد,اساس بهبودی,باعث اعتیاد فعال,پیام امید NA,پیام معتاد دیگر

اسم من رابرت اس است و من یک معتاد در حال بهبودی هستم.

مجله نیوز لتر . ژانویه 2022منافع مشترک ما بایست در راس باشد,اساس بهبودی,باعث اعتیاد فعال,پیام امید NA,پیام معتاد دیگر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!