مقایسه,فقط برای امروز 11 تیر,قشر متفاوت معتادان,اعتیاد و بهبودی معتاد,رنج اعتیاد فعال

مقایسه (فقط برای امروز 11 تیر)

مقایسه,فقط برای امروز 11 تیر,قشر متفاوت معتادان,اعتیاد و بهبودی معتاد,رنج اعتیاد فعال

ماجراهای شخصی ما ممکن است از لحاظ فردی با یکدیگر تفاوت داشته باشد، اما در نهایت همه ما در چیزهای یکسانی با هم شریک هستیم.

کتاب پایه

***

ما معتادان قشر متفاوتی هستیم که سوابق گوناگونی داریم، مواد مخدر مختلفی را مصرف کرده ایم و تجربیات متنوعی را به خاطر می آوریم، تفاوت های ما در دوران بهبودی ناپدید نمی شود؛ برای برخی از ما این تفاوت ها حتی چشم گیرتر هم می شود.مقایسه

رهایی از اعتیاد فعال به ما آزادی می دهد تا خود باشیم، همان طوری که واقعاً هستیم، این حقیقت که همه ما در حال بهبودی هستیم، بدین معنا نیست که همه ما لزوماً نیازها و اهداف یکسانی را داریم، هر یک از ما در دوران بهبودی باید درس های مخصوص به خود را یاد بگیریم.

با وجود تفاوت های بسیار میان ما معتادان، چگونه ما می‌توانیم در بهبودی به یکدیگر کمک کنیم و از تجربیات یکدیگر استفاده نماییم؟ دور هم جمع می شویم تا درباره زندگی خود در پرتو اصول بهبودی با یکدیگر صحبت کنیم.مقایسه

اگرچه زندگی ما با یکدیگر فرق می کند، اما اصولی که در بهبودی به کار می بریم، یکسان است، در پرتو این اصول که بر تفاوت های ما می تابد، راه یکدیگر را در مسیرهای فردی خود روشن می سازیم.

همه ما در دو مسئله شریک هستیم: اعتیاد و بهبودی ، وقتی با دقت گوش می دهیم، از دیگران می شنویم قطع نظر از سوابق خاص خود از عذاب ناشی از همان بیماریی سخن می گویند که ما نیز از آن رنج برده ایم.

وقتی گوش های خود را باز می کنیم، از سایر معتادان می شنویم که صرف نظر از اهداف شخصی خود درباره به کار بردن اصول روحانی که به ما نیز وعده امید می دهد، صحبت می کنند. مقایسه

***

مقایسه,فقط برای امروز 11 تیر,قشر متفاوت معتادان,اعتیاد و بهبودی معتاد,رنج اعتیاد فعال

فقط برای امروز : مسیر خود را دنبال می کنم، با این وجود، از مصاحبت با افرادی که درست مثل من از اعتیاد رنج برده اند و نحوه به کارگیری اصول بهبودی را یاد می گیرند، سپاسگزارم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!