مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA

مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA


مفهوم هشتم انجمن معتادان گمنام NA

مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA

” ساختار خدماتی به انسجام و موثر بودن ارتباطات ما بستگی مستقیم دارد . “

 

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA

ساختار خدماتی انجمن ما ، بر اتحاد گرو ها بنیان گذاری شده است . جهت حفظ این اتحاد ، ما باید ارتباط دائم و مستمر با معتادان گمنام داشته باشیم . به کمک یکدیگر ، گروه های ما ساختار خدماتی ای به وجود آورده اند که به احتیاجات مشترک خود برسند .

موثر بودن ساختار خدماتی به اتحاد مستمر گروه های NA و همین طور به حمایت و راهنمایی مداوم آن بستگی دارد. این مسائل فقط از طریق حفظ یک رابطه صادقانه ، باز و صمیمانه ما بین همه طرف های دخیل ، امکان دارد ارتباط منظم و دائم نقش زیادی در اعمال مسئولیت و اختیار نهائی گروه های ما در خدمات NA دارد.

از طریق نمایندگان بین گروهی ، گروه ها دائما نیرو ، ایده و وجدان خود را به ساختار خدماتی ارائه می کنند. توسط گرد هم آمدن این گزارشات است که گروه ها می توانند هیات های خدماتی و کمیته ها را راهنمائی کنند ، تا به NA در کل خدمت کنند. مفهوم هشتم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر

زمانی که هم گروه ها به طور منظم اطلاعات دقیق از اجزاء ساختار خدماتی دریافت نمایند ، می توانند با نوع و طرح فعالیت آن ساختار به خوبی آشنا شوند و از طریق گروها قادر خواهند بود تا تشخیص دهند که مشکلی برای هیات های خدماتی و یا کمیته ها پیش آمده و نیز در موقعیت بهتری قرار می گیرند تا بفهمند چطور می توانند به رفع این مشکل کمک کنند .

هم چنین ، با شناخت منابع مورد نیاز برای انجام وظایف خدماتی ، گروه ها می توانند حمایت کافی برای ساختار خدماتی فراهم نمایند. رابطه روشن و مداوم ، شرطی مهم در واگذاری مسئولیت و اختیار است . مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA

وقتی گروه های ما از ساختار خدماتی می خواهند که انجام مسئولیتی را از طرف آنها بر عهده بگیرد ، ما به ساختار خدماتی اختیار لازم برای تصمیم گیری در مورد آن مسئولیت تفویض می کنیم .

ما نیاز داریم که بتوانیم به خدمت گزاران مورد اعتمادمان اطمینان کنیم و با آسایش خاطر اختیار لازم را به آنها واگذار می نمائیم . این نوع اطمینان به میزان زیاد به ارتباط مداوم بستگی دارد. تا جائی که هیات های خدماتی و کمیته های ما به طور منظم گزارش هایی کامل و خالصانه از فعالیت های خود ارائه کنند ، ما می توانیم در مورد عاقلانه بودن واگذاری اختیارات به آنها ، آسوده خاطر باشیم. مفهوم هشتم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر

ارتباط صریح و رک داشتن ، یکی از خواص حساس رهبری موثر است . برای درک بهتر ایده ها ، آرزوها ، نیازها و وجدان کسانی که به آن ها خدمت می کنند ، خدمت گزاران مورد اعتماد باید با دقت به اعضای انجمن گوش فرا دهند . مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA

برای دادن اطلاعات مورد نیاز به گروه های NA ، جهت راهنمایی و حمایت از خدمات انجمن ، رهبران NA به طور منظم گزارش های کامل و روشن ارائه و توزیع می کنند . ما نمی خواهیم که خدمت گزاران مورد اعتماد ما دائما ما را در اعداد و ارقام یا مسائل غرق کنند ، اما از آنها انتظار داریم که در صورت درخواست ، اطلاعاتی کامل از فعالیت ها و مباحث خود ارائه نمایند .

خدمت گزاران مورد اعتماد ما در ایجاد ارتباط با کسانی که بدان ها خدمت می کنند ، باید رفتار و منشی صریح ، جامع ، پذیرا و کامل از خود به نمایش بگذارند . تا این حد صریح و بی پرده بودن کار راحتی نیست ، اما برای حفظ صداقت و درستی خدمات ما ضروری است .

نهایتا ، ارتباط کامل و مداوم برای شکل گرفتن وجدان گروهی ضروری است و به نوبه خود وسیله ای برای دعوت از خداوند مهربان است تا بر روی تصمیمات کلی ما تاثیر بگذارد . برای شکل گیری وجدان گروهی ، روابط ما باید صادقانه و مستقیم باشد .

مفهوم هشتم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر
بدون نگریستن به مسائل از تمامی جوانب ، گروه ها ، هیات های خدماتی و کمیته ها نمی توانند وجدان گروهی آگاه شکل دهند . وقتی ما گرد هم می آئیم تا مسائل خدماتی را بررسی کنیم ، ایده ها و اطلاعات خود را بسیار صریح با یکدیگر در میان می گذاریم و در مورد موضوعات مطرح شده ، افکار و عقاید خود و مکنونات قلبی مان را به صراحت به زبان می آوریم .

کاملا به یکدیگر گوش می دهیم و به دقت اطلاعات و نظراتی که ارائه می شود بررسی می کنیم . وجدانی که از عدم آگاهی و جهالت تغذیه شود ، وجدان غیر موثر است و ظرفیت ارائه راهنمائی قابل اتکا را ندارد . یک وجدان گروهی موثر فقط می تواند در فضائی که تحت تاثیر ارتباطات باز و منظم است مابین اجرا دخیل شکل گیرد .

مفهوم هشتم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر
هدف از خدمت ، کمک کردن به انجمن در انجام هدف اصلی خود است : رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است . رابطه صادقانه ، باز و مستقیم برای درستی ، و همین طور موثر بودن ساختار خدماتی NA ضروری است . مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA

اتحاد ، مسئولیت و اختیار ، تفویض و واگذاری ، رهبری ، جواب گوئی ، وجدان گروهی ، شرکت و حضور ، همگی به ارتباط خوب اجزاء مختلف انجمن NA بستگی دارد . از طریق ارتباط دو طرفه و منظم ، گروه ها و ساختار خدماتی ما در موقعیتی مناسب جهت حمایت از ایده آل ها و انجام مسئولیت های مشروح در مفاهیم دوازده گانه قرار می گیرند . مفهوم هشتم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر

مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم 8,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA

تجربه اعضا داخل تالار گفتگو در مورد مفهوم هشتم

 

Views: 871

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!