معجزه سی روزه,فقط برای امروز 12 مهر,خواب معتادان گمنام,دوستانNA,نشاط بهبودی

معجزه سی روزه (فقط برای امروز 12 مهر)


معجزه سی روزه (فقط برای امروز 12 مهر)

معجزه سی روزه,فقط برای امروز 12 مهر,خواب معتادان گمنام,دوستانNA,نشاط بهبودی

«وقتی برای اولین بار شروع به لذت بردن از رهایی از اعتیاد خود می کنیم، دوباره ریسک در اختیار گرفتن کنترل زندگی خود را متحمل می شویم. رنج و عذابی را که با آن آشناهستیم، فراموش می کنیم.»

کتاب پایه

***

بسیاری از ما “عجایب سی روزه” بوده ایم. وقتی به اولین جلسه NA خود آمدیم، نومید و در حال زوال بودیم. با معتادانی که در آنجا دیدیم و پیامی که با ما مشارکت کردند، احساس همدردی کردیم. با حمایت آنها، سرانجام قادر به قطع مصرف و گرفتن نفسی آزاد شدیم. برای اولین بار پس از مدتی طول و دراز احساس راحتی کردیم. زندگی ما یک شبه دگرگون شد؛ قدم زدیم، صحبت کردیم، غذا خوردیم، نوشیدیم، خوابیدیم و خواب معتادان گمنام را دیدیم.

سپس معتادان گمنام تازگی خود را از دست داد. جلساتی که هیجان انگیز بودند، یکنواخت شدند. دوستان شگفت انگیز NA ملالت آور شدند؛ صحبت های نشاط بخش آنها در NA تبدیل به یاوه گویی شد. وقتی دوستان قدیمی با ما تماس  گرفتند و ما را برای تفریحات گذشته دعوت  کردند، از خیر بهبودی خود  گذشتیم.

دیر یا زود، دوباره راه خود را به سوی درهای معتادان گمنام در پیش گرفتیم. فهمیدیم هیچ چیز در آنجا تغییر نکرده است ــنه ما، نه دوستان ما، نه مواد مخدر، نه هیچ چیز دیگر. اگر چیزی تغییر کرده بود، بدتر از همیشه شده بود.

درست است، جلسات NA شاید خیلی خنده آور نباشد و دوستان NA شاید افراد بسیار روحانی نباشند. اما در جلسات قدرتی وجود دارد، پیوند مشترکی در میان اعضاء وجود دارد و یک زندگی در برنامه وجود دارد که بدون آن نمی توانیم سر کنیم. امروز، بهبودی ما صرفاً رسمی زودگذر نیستشیوه ای برای زندگی است. قصد داریم برنامه را در زندگی خود به کار گیریم، چراکه زندگی ما قطعاً به انجام این کار بستگی دارد.

***

فقط برای امروز: من دیگر “معجزه سی روزه” نیستم. شیوه NA شیوه زندگی من است و من برای مدتی طولانی اینجا هستم.

معجزه سی روزه,فقط برای امروز 12 مهر,خواب معتادان گمنام,دوستانNA,نشاط بهبودی

 

رهایی از اراده شخصی,فقط برای امروز 11 مهر,مصرف مزمن مواد,اتکابرنفس,تمایلات خودخواهانه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!