مشارکت در بهبودی,فقط برای امروز 29 بهمن,دست یابی به بهبودی,تعهد ما نسبت به بهبودی

 

مشارکت در بهبودی (فقط برای امروز 29 بهمن)

مشارکت در بهبودی,فقط برای امروز 29 بهمن,دست یابی به بهبودی,تعهد ما نسبت به بهبودی

تا زمانی که آرامش خود را حفظ می کنم و به نیروی برتر خود تعهد می دهم ، حداکثر تلاش خود را به کار گیرم، می دانم که امروز از من مراقبت خواهد شد .

کتاب پایه

***

بسیاری از ما احساس می کنیم ، تعهد اساسی ما در دوران بهبودی نسبت به نیروی برترمان است، با علم به اینکه برای پاک ماندن و دست یابی به بهبودی شخصی به نیرویی نیاز داریم، با نیرویی برتر از خود وارد مشارکت می شویم، نسبت به زندگی در سایه مراقبت نیروی برتر خود تعهد می دهیم و در عوض، نیروی برتر نیز ما را هدایت می کند.

این مشارکت برای پاک ماندن ضروری است، مشارکت مزبور در نخستین روزهای بهبودی مانند انجام سخت ترین کاری است که تا به حال انجام داده ایم، اما پایبندی تعهد ما نسبت به بهبودی و نیروی مراقبت خداوند برای محافظت از ما، فقط برای امروز کافیست.

نقش ما در این مشارکت انجام بهترین کاری است که هر روز می توانیم انجام دهیم ؛ حاضر شدن در صحنه زندگی و انجام هر کاری که به ما محول می شود و به کار بردن اصول بهبودی تا حداکثر توان.

قول می دهیم حداکثر توان خود را به کار گیریم، نه اینکه تقلب کنیم یا تظاهر کنیم که ابر انسان هستیم، بلکه صرفاً برای بهبودی خود سخت تلاش کنیم، در ایفای نقش مشارکت در بهبودی، مراقبتی که نیروی برتر برای ما مهیا کرده را تجربه می کنیم.

***

مشارکت در بهبودی,فقط برای امروز 29 بهمن,دست یابی به بهبودی,تعهد ما نسبت به بهبودی

فقط برای امروز : به تعهد خود نسبت به مشارکت با نیروی برترم افتخار می کنم . 

Views: 309

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!