مسافرت در مسیر هموار,فقط برای امروز 2 اردیبهشت,سفر بهبودی معتاد,آزادی و رشد معتاد,پرورش مهارتهای معتاد

مسافرت در مسیر هموار (فقط برای امروز 2 اردیبهشت)


مسافرت در مسیر هموار (فقط برای امروز 2 اردیبهشت)

مسافرت در مسیر هموار,فقط برای امروز 2 اردیبهشت,سفر بهبودی معتاد,آزادی و رشد معتاد,پرورش مهارتهای معتاد

بهبودی، مسیر ما به سوی رشد روحانی است.

کتاب پایه

***

 

وقتی به اولین جلسه NA رسیدیم، برای بسیاری از ما این لحظه پایان مسیر به نظر می رسید، نمی خواستیم دیگر قادر به مصرف باشیم، از نظر روحانی شکست خورده بودیم.

اکثر ما کاملاً منزوی شده بودیم و فکر نمی کردیم بهانه زیادی برای زندگی داشته باشیم، نمی دانستیم با آغاز برنامه بهبودی در مسیری از امکانات نامحدود قدم می گذاریم.

قطع مصرف در ابتدا کاملاً دشوار بود، با این حال، با تماشای سایر معتادانی که قدمها را طی می نمودند و این اصول را در زندگی خود به کار می بردند، رفته رفته متوجه شدیم بهبودی چیزی بیشتر از صرفاً قطع مصرف است.

زندگی دوستان NA تغییر کرده بود، آنها با خداوندی که درک می کردند، رابطه داشتند، اعضای مسئولیت پذیری برای انجمن و جامعه بودند، دلیلی برای زندگی داشتند، ما نیز کم کم باور کردیم این مسائل برای ما نیز امکان پذیر است.

وقتی سفر بهبودی را ادامه می دهیم، ممکن است به دلیل از خود خوشنودی ، بی صبری یا عدم صداقت منحرف شویم، در هنگام ادامه سفر، باید این علائم را به سرعت شناسایی کنیم و به راه خود یعنی مسیر هموار به سوی آزادی و رشد باز گردیم.

***

مسافرت در مسیر هموار,فقط برای امروز 2 اردیبهشت,سفر بهبودی معتاد,آزادی و رشد معتاد,پرورش مهارتهای معتاد

فقط برای امروز: پرورش مهارتهای زندگی روحانی، اجتماعی و عمومی خود را از طریق به کار بردن اصول برنامه خود ادامه می دهم، می توانم تا جایی که دلم می خواهد در مسیر هموار بهبودی مسافرت کنم.

 

پرورش مهارتهای زندگی روحانی، اجتماعی و عمومی خود را از طریق به کار بردن اصول برنامه خود ادامه می دهم، می توانم تا جایی که دلم می خواهد در مسیر هموار بهبودی مسافرت کنم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!