مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

مسافرت در جاده بهبودی و علائم راهنمایی

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

خدارو شکر که همه ما چمدون ها رو بسته، شال و کلاه کرده و سفر خود را در جاده بهبودی آغاز کرده ایم. راستی اگه قرار باشه در جاده بهبودی NA از علائم راهنمایی استفاده بشه باید دید که هر کدام از این تابلوها، در طول این سفر دور و دراز چه اصولی را به ما یاد آوری می کنند؟

 شاید راهنماهای عزیز پس از خواندن این مطلب، با به کار بردن معنی بعضی از این تابلوها به رهجوهای عشق رانندگی خود شوکی وارد کنند و در مواقع لزوم معنی این تابلوها را به آنان یاد آوری کنند تا متوجه شوند که رانندگی اونم تو این جاده با خوانندگی خیلی فرق می کنه! شاید وجود این تابلوها باعث بشه که راهنما و رهجو به صراط مستقیم هدایت شوند! يعني مي شه؟ خدا کنه که بشه حالا اگه آماده این با هم این مسافرت رو شروع می کنیم و در طول مسیر روی معنی این تابلوها فکر می کنیم. بی زحمت یه بار دیگه صندوق عقب رو چک کنین تا مطمئن بشین همه چیزای لازم رو با خودتون ورد اشتین. حالا بزن بریم

………………………………………..

ابتدای جاده این تابلو رو می بینیم

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

خطر

این تابلوی خطر است. به ما یاد آوری می کند تو این جاده ای که قصد عبور دارین خطرات زیادی است و این توبمیری از او توبمیری ها نیست. بیماری زیرک اعتیاد همراه تو از همین جاده عبور می کنه. پس معلوم می شه که همیشه صدها خطر تو راهی که در پیش رو داریم وجود داره. جون هر کی که دوست دارین این تابلو رو شوخی نگیرین.

 همین طور بی خیال به راه خود ادامه می دهیم و پس از طی مسافتی یهو به تابلوی بعدی برخورد می کنیم.

………………………………………..

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

منطقه عبور حیوانات وحشی

 از این قسمت باید با هوشیاری و حواس جمع عبور کرد. خطر در کمین است و بیماری هر آن ممکن است در هر شکل و شمایلی به ما حمله کند. برای در امان ماندن از این حملات که بی شباهت به حمله حیوانات وحشی نیست باید فقط با اصول برنامه حرکت کرد و بس، با مجهز شدن به این اصول می توان موانع و حملات را یک به یک پشت سر گذاشت و خود را بیخودی، با شاخ گاو درگیرنکنیم.

………………………………………..

به حرکت خود ادامه می دهیم. همگی مان از دیدن مناظر زیبای اطراف لذت می بریم و یاد خاطرات زمان مصرف خود در مسافرت ها مي افتيم. بفهمي نفهمي کمی وسوسه می شویم. بیماری فعال می شه و می گه آه که کنار این رودخونه مصرف چه حالی می ده! درست موقعی که توهمین فکراییم و کم کم داریم تو عالم هپروت می ریم تابلوی بعدی ما را به خود می آورد. مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

………………………………………..

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

جاده لغزنده است

 بله، جاده لغزنده است. امکان لغزش خیلی زیاده. چارچشمی باید بروني و از فکر خاطرات و نشئه بازار زمان مصرف دست ور داری.

 دیر بجنبی، لغزیدی. همچین عقب! ماشینت این ور و اون ور مي لغزه که حیرون می مونی این رقاصی ها روکی به عقب ماشینت یاد داده. خوب که نقش خود تو بررسی می کنی می بینی که از ماست که بر ماست. راهو ادامه می دیم گذشته رو ولش کن.

تو پشت فرمونی و تند می رونی، به نظر همه چیز زیباست و دیگه تو بهبودی هیچ مشکلی وجود نداره. دوستای بهبودي همه با تو هم سفرن، همه می گن و می خندن، یکی جوک می گه، یکی شوخی می کنه، یکی سر به سر می ذاره، یکی می گه اون نوارو عوض کن، یکی…! خلاصه غوغاييه!

 تو این هیرووير فقط راهنمایت که به عضو قدیمی است همه رو متوجه تابلوی بعدی مي کنه.

………………………………………..

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

شیب خطرناک

تابلویی تحت عنوان شیب خطرناک

چه خوب شد این یکی رو با خودتون تو این مسافرت آوردین تا توضیح بده که در گوشه و کنار این جاده بهبودی، شیب های خطرناکی وجود داره.

 یادتونه موقع حرکت، نزدیک بود اونو سرکار بذارین و نرین دنبالش، چون یکی از بچه ها می گفت: ولش کن بابا، مي آد مسافر تو خراب می کنه. همش لفظ قلم صحبت می کنه و می خواد پاكي بالا شو به رخمون بکشه.

 ولي راهنما توضیح می ده که در گوشه و کنار، شیب های خطرناکی وجود داره که معمولا هر کی تو این شیب ها افتاده، عین توپ قل خورده تا رسیده به قعر دره و ترکیده! مگه دوباره معجزه ای بشه. خیلی خوب، این قدر به دره رو نگاه نکنه سرت گیج می ره و دچار ترس می شی، جلوتو نگاه کن.

………………………………………..

به راه خود ادامه مي دي و همین طور که تو فکري که چرا تو بهبودی هم باید یه آقا بالا سر داشته باشی که هی بهت امر و نهی کنه، دست گرم راهنمات روشونه ات می خوره وبا اشاره انگشت تابلوی بعدی رو کنار جاده نشونت می ده! مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

………………………………………..

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

جاده دو طرفه

 جاده دو طرفه است.

 او توضیح می ده که من هیچ منتی رو تو ندارم. من برا بهبودی خودم تجربة ام رو با تو در میون می ذارم. اگر تو به تجربه من احتياج داری من هم به وجود یه تازه وارد نیازمندم ، بدان که این جاده دو طرفه است، تو باید بیایی. من برای حفظ چیزهایی که یافته ام باید آن ها را در اختیار دیگری نهم و چه کسی از تو بهتر؟

 به راه خود ادامه می دهیم، در کنار جاده اصلی، راهی فرعی نمایان می شود. از دور عده ای را می بینیم که وارد این راه فرعی شده و گیج و منگ به پایکوبی مشغولند. بی اختیار فرمان را به طرف راه فرعي مي چرخانم ولي درست اول این جاده فرعی تابلویی حال مان را می گیرد! راست راستی عجب جاده ای است این جاده بهبودی! یعنی هیچی! هیچ هیچ!

………………………………………..

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

ورود ممنوع

 معلوم می شه که در طول این سفر، خیلی جاها نباید بریم، دور خیلی محل ها را باید خط بکشیم، خیلی از زمین های بازی رو باید عوض کنیم. همه جا یه تابلوي عبور ممنوع است، پس چکار کنیم ؟!

یه لحظه تو فکر مي ری که از یه راه دیگه به اون جمع الكي خوش بپیوندی.

 بنابراین بهتره که این جاده رو دور بزنی واز یه مسیر دیگه که هیچ کي نمي دونه و تو خیال می کنی فقط خودت می دونی به اون جا بری، بنابراین مسیر تو عوض مي كني و قرقي به سمت دیگری می روی ولي خوب یا بد به تابلوی جدید مي بيني و از همه بدتر این که راهنمات هم زیر اون تابلو ایستاده و لبخند ژوکوند تحویلت می ده، زیر اون تابلو نوشته!

………………………………………..

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

دور زدن ممنوع

 که این طور، پس معلوم می شه تو عالم بهبودی نباید کسی را دور بزنی. نه خودت رو، نه همسرت, نه راهنمات. نه دوستان بهبودی ونه رهجوهات رو.

 اصلا دور زدن ممنوعه, حالیته؟

 خوب، دیگه ماشاء ا… بزرگ شدی و کم کم به یک رشد روحانی خوبی رسیده ای. اینو می دونی حالا دیگه خیلی از کارایی رو که قبلا می کردی، نمی تونی انجام بدی می دونی که حالا با یه دروغ گفتن که یه زمانی برات مثل آب خوردن بود حالت بد می شه؟ می دونی که مدتهاست با کلک و دو دره بازی خداحافظی کرده ای؟ اصلن فکر شو می کردی این قدر تغییر کنی؟

تو همین فکرا هستی که تابلوی بعدی همه این حقیقت ها رو بهت یادآوری مي کنه.

………………………………………..

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

جاده باریک می شود

 ولی غصه نخور، باریکی این جاده به نفع ماست.

 تو همین جاده باریک، ما مدت هاست مشغول رانندگی هستیم. مطمئن باش روزهای خیلی بهتری در انتظار ماست. این را خدای مهربان و عزیزان ما در تابلوی بعدی برای ما آرزو کرده اند.

سفر بخیر مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

 مجله پیام بهبودی تابستان 1385

مسافرت در جاده بهبودی,جاده معتاد,تابلو بهبودی,خطر اعتیاد,جاده لغزش,شیب تند اعتیاد

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!