مسئولیت پذیری,فقط برای امروز 2 آبان,در قبال بیماری اعتیاد,مشارکت کردن بهبودی

مسئولیت پذیری (فقط برای امروز 2 آبان)

مسئولیت پذیری,فقط برای امروز 2 آبان,در قبال بیماری اعتیاد,مشارکت کردن بهبودی

« در قبال بیماری خود مسئول نیستیم، بلکه در برابر بهبودی خود مسئول هستیم. وقتی شروع به اجرای آنچه یاد گرفته ایم، می کنیم، زندگی ما در جهت بهبودی شروع به تغییر می کند. »

کتاب پایه

***

هر چه بیشتر در بهبودی پیشرفت می کنیم، کمتر از مسئولیت پذیری در برابر خود و اعمال خود چشم پوشی می کنیم. از طریق اجرای اصول برنامه معتادان گمنام، قادر به تغییر زندگی خود هستیم. وقتی مسئولیت و آزادی انتخابی را که مستلزم مسئولیت است، می پذیریم، زندگی ما معنای جدیدی پیدا می کند. بهبودی را مسلم فرض نمی کنیم.

از طریق کارکرد قدمهای دوازده گانه با کمک یک راهنما مسئولیت بهبودی خود را می پذیریم. به طور منظم به جلسات می رویم و چیزی را که به رایگان در اختیار ما قرار گرفته، با تازه واردان به مشارکت می گذاریم: هدیه بهبودی.

در جلسه همیشگی خود فعالانه شرکت می کنیم و مسئولیت خود را در قبال مشارکت کردن بهبودی با معتادی که هنوز در عذاب است، می پذیریم. وقتی یاد می گیریم چگونه اصول بهبودی را به طور مؤثر در همه زمینه های زندگی به کار گیریم، کیفیت زندگی ما بهتر می شود.

***

مسئولیت پذیری,فقط برای امروز 2 آبان,در قبال بیماری اعتیاد,مشارکت کردن بهبودی

فقط برای امروز:  با استفاده از ابزار روحانی که در بهبودی به دست آورده ام، مایل و قادر به گرفتن تصمیمات مسئولانه هستم.

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!