مریض وخسته,فقط برای امروز 12 خرداد,به دنبال بهبودی,فرآیند کارکرد قدمها,زندگی پرمشغله معتاد

مریض وخسته (فقط برای امروز 12 خرداد)


مریض وخسته (فقط برای امروز 12 خرداد)

مریض وخسته,فقط برای امروز 12 خرداد,به دنبال بهبودی,فرآیند کارکرد قدمها,زندگی پرمشغله معتاد

راه حل آسانی را می خواستیم…. وقتی واقعاً کمک می خواستیم، فقط به دنبال رهایی از درد بودیم.

کتاب پایه

***

یک جای کار می لنگد، در واقع چیزی برای مدت زیادی اشتباه بوده و باعث رنج و پیچیدگی زندگی ما شده است. مسئله این است که در هر برهه زمانی، تحمل درد ناشی از نواقص، از تسلیم شدن در برابر آشفتگی کامل ناشی از تغییر شیوه زندگی، همواره آسانتر به نظر می رسد، شاید رهایی از درد را آرزو کنیم، اما به ندرت به انجام کاری که برای زدودن منبع رنج از زندگی خود لازم است، تمایل داریم.

اکثر ما تا وقتی “مریض و خسته از خستگی و مریضی” نشدیم، به دنبال بهبودی از اعتیاد نبودیم،  همین موضوع درباره نواقص شخصیتی که در زندگی به همراه داشته ایم نیز صادق است.

اکثر ما تنها وقتی نمی توانیم کمبودهای خود را لحظه ای بیشتر تحمل کنیم و تنها وقتی می دانیم درد ناشی از تغییر نمی تواند به اندازه دردی که امروز داریم، وخیم باشد، به امتحان چیزی جدید تمایل پیدا می کنیم.

جای شکرش باقی است که صرف نظر از اینکه از چه چیزی مریض و خسته هستیم، قدمها همیشه وجود دارد، طعنه آمیز است که به محض اینکه تصمیم به شروع فرآیند کارکرد قدمهای دوازده گانه می‌گیریم، به بی اساس بودن ترس خود از تغییر پی می بریم.

قدمها برنامه ای تدریجی و قدم به قدم را برای تغییر ارائه می دهند، هیچ قدمی آنقدر وحشتناک نیست که نتوانیم آن را کار کنیم، وقتی قدمها را در زندگی خود به کار می گیریم، تغییری را تجربه می کنیم که ما را آزاد می سازد.

***

مریض وخسته,فقط برای امروز 12 خرداد,به دنبال بهبودی,فرآیند کارکرد قدمها,زندگی پرمشغله معتاد

فقط برای امروز : مهم نیست چه چیزی مرا از زندگی پرمشغله و شاد باز می دارد، در هر حال میدانم که این برنامه میتواند قدم به قدم به تغییر من کمک کند.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!