مجموعه اى از خاطرات

مجموعه اى از خاطرات, روزهای آغازین NA, آلبوم معتادان گمنام, اولیه نشریه NA, تاریخ معتادان گمنام,

مطالب و تصاوير اين كتاب، لحظاتى را پيش چشم ما مى گذارد كه از سه دهه ی نخست شكل گيرى انجمن معتادان گمنام به يادگار مانده است. در اين سال ها كوشش هاى زيادى براى نوشتن تاريخ انجمن معتادان گمنام صورت گرفته، و دور از انتظار نيست كه اين تلاش ها ادامه پيدا كند. پيداست كه اعضاى انجمن در مورد خاستگاه هاى ما تشنه ى اطلاعات هستند. در مجموع، به نظر مى رسد كه ما در اشتياق روايتى از روزهاى آغازين مان هستيم، و اين مجموعه در حكم “تاريخچه” اى است از نخستين روزهاى شكل گيرى انجمن ما بر اساس اسناد موجود در آرشيو دفتر خدمات جهانى. با اين همه، اين كتاب قرار نيست تاريخى “مدون” و جامع از آن روزگار باشد. هيچ بعيد نيست روزى چنين تاريخ جامع و كاملى نوشته شود. ولى مقصود اين مجموعه چنين رويكرد موشكافانه اى نيست؛ رويكردى كه هر كتابى كه ادعايش تاريخ نگارى مدون انجمن معتادان گمنام باشد، ناگزير است آن را اختيار كند.

در عوض اين كتاب نوعی آلبوم انجمن معتادان گمنام است. چيزى مثل مجموعه اى از عكس ها و نامه ها و كارت پستال هاى قديمى، كه مى شود در صندوقچه ی كهنه ی خاك گرفته اى در انبارى خانه پيدا كرد. اين يادگارها را، كسى به جاى تاريخ زندگى اشخاصى كه خاطرات پراكنده شان بر حسب اتفاق در آن نامه ها و عكس ها بر جاى مانده، اشتباه نمى گيرد. اين كتاب نيز تنها، مجموعه اى از خاطرات است. ثبت لحظاتى از دوران تلاش هاى خستگى ناپذير بنيان گذاران انجمن ما، براى رشد و توسعه ی آن.

در عين حال، اين مجموعه قصد دارد كه به اعضاى ما  هم به تازه واردان و هم قديمى تر ها كمك كند تا از دشوارى ها و پيروزى هاى نخستين روز هاى گسترش انجمن، درك عميق ترى به دست آورند.

اميدى در افق

تاريخچه انجمن الكلى هاى گمنام در جاى ديگرى به شايستگى به نگارش در آمده است، و اينجا نمى توان حق مطلب را در موردش ادا كرد. اما نقش الکلی های گمنام در شكل گيرى انجمن معتادان گمنام جاى چون و چرا ندارد. همگان معترفند كه اگر الكلى هاى گمنام نبود، معتادان گمنام به وجود نمى آمد. در واقع، به تصريح اولين نشريات ما: “قواعد ما از احكام انجمن الكلى هاى گمنام الگو گرفته است، انجمنى كه همه به اعتبار و پيش كسوتى آن اذعان داريم. در سال ١٩٣٩ “كتاب بزرگ” AA منتشر شد. چند سال بعد، بيل ويلسون، يكى از بنيان گذاران AA رشته مقالاتى در گاهنامه اى به نام”گريپ واين” منتشر كرد كه حاصل اين نوشته ها، سنت هاى دوازده گانه بود. اين دو واقعه، طبعاً شالوده اى را بنا نهاد كه در شكل گيرى و از ميان نرفتن معتادان گمنام اهميت فراوانى پيدا کرد. اعضاى اوليه ی NA از تلاش هاى بيل ويلسون، دكتر باب و ساير اعضاى شكل دهنده AA در جهت تلاش براى ايجاد چيزى معجزه آفرين درس ها گرفتند؛ معجزه اى كه بعدها به نام بهبودى از بيمارى الكليسم مشهور شد. آموخته هاى اعضاى NA، به آنان كمك كرد تا انجمنى را تشكيل دهند كه امروزه، آن اميد معجزه آسا را به معتادان سراسر جهان نويد مى دهد.

معجزات به وقوع مى پيوندد.

مجموعه اى از خاطرات, روزهای آغازین NA, آلبوم معتادان گمنام, اولیه نشریه NA, تاریخ معتادان گمنام,

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://na-iran.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://na-iran.org/?p=354277

مجموعه اى از خاطرات, روزهای آغازین NA, آلبوم معتادان گمنام, اولیه نشریه NA, تاریخ معتادان گمنام,

مجموعه اى از خاطرات, روزهای آغازین NA, آلبوم معتادان گمنام, اولیه نشریه NA, تاریخ معتادان گمنام,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!