مجله پیام بهبودی زمستان 99 شماره 65

مجله پیام بهبودی زمستان 99 شماره 65

 مجله پیام بهبودی زمستان 99 شماره 65 منتشر شد 

در این شماره می خوانیم :

چگونه برنامه انجمن معتادان گمنام در زمان بیماری کوید 19 برای ما کار خواهد کرد

ویژه نامه تازه وارد

اهمیت نوشتن

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

 

نشریةداخلی انجمن معتادان گمنام ایرا ن

پیام بهبودی از دریافت نامه ها، مقاله ها ، داستان بهبودی و تجربه های شما در برنامه استقبال می کند. از شما دعوت می شود با مجله خودتان همکاری کنید. نامه های خود را لطفا تایپ کرده یا در یک طرف صفحه و به صورت خوانا و روشن با ذکر نام، حرف اول فامیل و شماره تماس، به آدرس پستی یا ایمیل مجله بفرستید. واضح است چاپ نام هها و مقالات، به مفهوم تایید مطالب آن ها نم یباشد و فقط مبین نظرات فرستنده است.

صاحب امتیاز: شورای منطقه ایران
آدرس:تهران صندوق پستی 7143 – 15875
پست الکترونیکی: Pb@nairan.org
آدرس اینترنتی: www.nairan.org
سال هفدهم شماره شصت و پنجم زمستان 1399
شماره ثبت: 21065

سلام، به ضیافتِ زمستان هی پیام بهبودی خوش آمدید. «پیام بهبودی » از بلندای «یلدا » تا طلوع بهار و پیشواز «نوروز » با شما خواهد بود، خواهش می کنیم تا انتها با ما باشید. شما خود صاحب خان هاید! این مهمانی را خودِ شما آراست هاید و با مشارک تهای زیبایتان زینت بخشید هاید. شما زمستان را به تنهایی سپری نخواهید کرد چرا که تجرب هی صدها هزار عضو انجمن معتادان گمنام با شما خواهد بود و گو ششان شنوای درد و دل شما! معتادان امروز خوشبخت تر هستند چرا که یکدیگر را دارند و همدلی و حمای تشان از یکدیگر در هر شرایطی ، چه در سرمای زمستان و چه در دوران پاندمی جهانی- پابرجاست. خوشحالیم که اعتماد شما، «پیام بهبودی » را به ابزاری جهت همدلی مبدل کرده است.

زمستان برای ما دیگر فصل تنهایی و عذاب نیست، ما قبلا برای این روزهای سخت آماده شد هایم و م یدانیم که اگر در کنار یکدیگر باشیم می توانیم به سلامت مسیر را بپیماییم و عطر خوش شکوفه های بهاری را بچشیم. لطفا کماکان با ما بمانید.

نزدیک شدن به انتهای سال شاید وقت مناسبی باشد تا خود را مورد بررسی مجدد قرار دهیم، که در سال گذشته چه به دست آوردیم و چه از دست دادیم؟ چقدر لبخند آفریدیم و چگونه خدمت کردیم؟ و آیا هنوز جبران خسارتی بدهکار هستیم؟

ما میدانیم که: «رشد و آموختن همچنان ادامه پیدا م یکند و ما راههایی برای زندگی کردن و استفاده از تجاربمان برای کمک به دیگران پیدا م یکنیم » سبز و آفتابی باشید.

مسئول مجله

تبریک! ما وارد هفدهیمن سال از فعالیت پیام بهبودی شدیم. رسیدن به آغاز هفده سال فعالیت، دستاورد بزرگی است که بدون حمایت تمامی اعضا ممکن نبود. ما در این مسیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشتیم، از جمله شرایط اخیر و بسته شدن جلسات که موجب کاهش تیراژ مجله و بعضا عدم انتشار نسخه کاغذی گردید. حادث شدن تمام این مسائل اما نه از حمایت شما کاسته و نه در اشتیاق خدمتگزاران پیام بهبودی خللی ایجاد کرده است. ما کماکان پر امید رو به جلو خواهیم رفت. در شماره حاضر که به صورت نسخه الکترونیکی بر روی وب سایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران بارگزاری خواهد شد، ویژه نام های با محوریت «تازه وارد » خواهیم داشت تا در این شرایط منحصر به فرد از تازه واردان حمایت بیشتری کرده باشیم،
لطفا لینک بارگیری را به دیگر همدردان به خصوص تازه واردان ارسال نمایید.

برای ارتقا کیفیت مجله به کمک شما احتیاج است، از کلیه افرادی که تجربه طراحی ، نویسندگی ، عکاسی و مطبوعاتی دارند تقاضا م یکنیم از طریق راههای ارتباطی مجله با ما تماس بگیرند.

«هر قدر هم که از پاکی ما گذشته باشد باز هم خیلی چیزها هست که یاد بگیریم و با دیگران در میان بگذاریم .

سخن سردبیر

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!