متاسفم,فقط برای امروز 15 تیر,ایجاد تغییر معتاد,بی توجهی معتاد,معتاد مسئولیت پذیر

متاسفم (فقط برای امروز 15 تیر)

متاسفم,فقط برای امروز 15 تیر,ایجاد تغییر معتاد,بی توجهی معتاد,معتاد مسئولیت پذیر

مهمترین کاری که [قدم هشتم] برای ما انجام می دهد این است که به ما در آگاه شدن از این مسئله که به تدریج نگرش های جدیدی نسبت به خود و نحوه ارتباط با سایر افراد پیدا می کنیم، کمک می کند.

کتاب پایه

***

گفتن «متاسفم» احتمالاً برای اکثر ما موضوع غریبی نیست ، این جمله در دوران اعتیاد فعال، شاید جمله بسیار آشنایی باشد، همیشه به افراد می گفتیم که چقدر متأسف هستیم و وقتی فردی که از عذرخواهی های بی معنی ما خسته می شد، پاسخ می داد «مطمئناً همین طور است، در حقیقت، شما  بدترین عذر را برای… آوردید»، شاید این مسئله اولین گواه بر این بود که «متاسفم» واقعاً هیچ تأثیری بر کسانی که به آنها صدمه زده بودیم، نمی گذاشت، خصوصاً وقتی می دانستیم دوباره همان کار را تکرار می کنیم.

بسیاری از ما فکر می کردیم جبران خسارت، «متاسفم» دیگری است ، اما اقدامی که در این قدمها انجام می دهیم، کاملاً متفاوت است.

جبران خسارت به معنای ایجاد تغییرات و بالاتر از همه اصلاح وضعیت است، اگر پول دزدیده ایم، فقط نمی گوییم، «متاسفم، اکنون که پاک هستم هرگز این کار را دوباره انجام نخواهم داد»، بلکه پول را نیز پس می دهیم، اگر به خانواده خود بی توجهی کرده ایم یا از آن سوءاستفاده کرده ایم، صرفاً عذرخواهی نمی کنیم، با آنها با احترام رفتار می کنیم.

اصلاح رفتار و طرز برخورد ما با دیگران، کل هدف کارکرد قدم هاست، دیگر صرفاً “متاسف” نیستیم؛ مسئولیت پذیر نیز هستیم.

***

متاسفم,فقط برای امروز 15 تیر,ایجاد تغییر معتاد,بی توجهی معتاد,معتاد مسئولیت پذیر

فقط برای امروز : مسئولیت خود و بهبودی خود را می پذیرم، امروز، خسارات خاصی را که به خاطر آن متاسف هستم، جبران می کنم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!