ما بهبود پیدا می کنیم,فقط برای امروز 18 تیر,مشاهده معجزه بهبودی,بهبودی در معتادان گمنام,بهبودی معتاد

ما بهبود پیدا می کنیم (فقط برای امروز 18 تیر)

ما بهبود پیدا می کنیم,فقط برای امروز 18 تیر,مشاهده معجزه بهبودی,بهبودی در معتادان گمنام,بهبودی معتاد

زمان آن رسیده تا دیگر این دروغ قدیمی که «وقتی آلوده شوی، همیشه آلوده میمانی، دیگر نه از سوی جامعه و نه از سوی خود معتاد تحمل نشود، ما بهبود پیدا می‌کنیم.

کتاب پایه

***

هر از گاهی از افرادی که صحبت می کنند می شنویم که آنها هنوز اصول روحانی را واقعاً درک نمی کنند، به ما می گویند اگر بدانیم چه در ذهن شان می گذرد، از اینکه هنوز چقدر بی عقل هستند، متعجب می شویم.

به ما می گویند هر چه بیشتر پاک می مانند، چیزهای کمتری درباره همه چیز می دانند، چندی بعد، همین افراد درباره تغییرات عمیقی که بهبودی در زندگی آنها ایجاد کرده، سخن می گویند.

آنها از نومیدی کامل به سوی امیدواری بی پایان، از مصرف کنترل نشدنی مواد به پرهیز کامل و از غیر قابل اداره بودن همیشگی به مسئولیت پذیری از طریق کارکرد قدم های دوازده گانه معتادان گمنام گام برداشته اند، کدام داستان درست است؟ آیا بهبود پیدا می کنیم یا خیر؟

شاید فکر کنیم با غلو نکردن درباره تغییری که بهبودی در زندگی ما ایجاد کرده، فروتنی یا سپاسگزاری از خود نشان می دهیم، درست است، اگر خود ما برای این معجزه اعتبار قائل شویم، نسبت به آن بی انصافی کرده ایم، اما اگر عظمت این معجزه را نیز اذعان نکنیم ، نسبت به خود و کسانی که با آنها صحبت می کنیم، به همان اندازه بی انصافی کرده ایم.

قطعاً بهبود پیدا می کنیم، اگر در مشاهده معجزه بهبودی مشکل داریم، بهتر است دوباره نگاه کنیم، بهبودی در معتادان گمنام، در افراد باتجربه، در سیل خروشان افرادی که به NA می آیند و بیشتر از همه در خود ما زنده و مؤثر است، تنها باید چشم خود را بر روی این حقایق باز کنیم.

***

ما بهبود پیدا می کنیم,فقط برای امروز 18 تیر,مشاهده معجزه بهبودی,بهبودی در معتادان گمنام,بهبودی معتاد

فقط برای امروز : معجزه بهبودی خود را اذعان می کنم و از اینکه آن را یافته ام سپاسگزارم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!