ما بهبود پیدا میکنیم,فقط برای امروز 5 مرداد,درد کشیده اعتیاد,شیوه زندگی معتاد,فرصت بهبودی معتاد

ما بهبود پیدا میکنیم (فقط برای امروز 5 مرداد)


ما بهبود پیدا میکنیم (فقط برای امروز 5 مرداد)

ما بهبود پیدا میکنیم,فقط برای امروز 5 مرداد,درد کشیده اعتیاد,شیوه زندگی معتاد,فرصت بهبودی معتاد

پس از آمدن به NA ، خود را در میان گروه بسیار ویژه ای از افراد یافتیم که مانند ما درد کشیده اند و بهبودی پیدا کرده اند. از طریق تجربیات آنها که به رایگان با در میان گذاشته شد، برای خود امید یافتیم، اگر برنامه برای آنها مؤثر بوده، برای ما نیز مؤثر است.

کتاب پایه

***

تازه وارد مضطرب و آشفته به اولین جلسه خود قدم می گذارد، افراد گروه رفت و آمد می کنند، اسباب پذیرایی و نشریات آماده شده است، پس از اینکه همه در جای خود مستقر شدند، جلسه شروع میشود.

تازه وارد پس از نگاهی بهت زده به جمع عجیب حاضران در جلسه از خود می پرسد: «چرا باید در زندگی خود به این افراد اطمینان کنم؟ از این گذشته، آنها نیز مانند من گروهی معتاد هستند.»

گرچه شاید درست باشد که وقتی به اینجا آمدیم اعضای زیادی بودند که نفع زیادی برای ما نداشتند، اما تازه وارد به زودی می فهمد که شیوه زندگی امروز ما ارزشمند است.

جلسات ما پر از معتادانی است که زندگی شان به کلی عوض شده است، ما با وجود همه مشکلات، در حال بهبودی هستیم، تازه وارد می تواند با جایی که قبلاً بوده ایم ارتباط برقرار کند و به جایی که اکنون هستیم امیدوار شود، امروز، هر یک از ما فرصت بهبودی را در اختیار داریم.

بله، می توانیم زندگی خود را به نیروی برتر خود و معتادان گمنام بسپاریم، تا وقتی برنامه را انجام می دهیم، پاداش ما قطعی است: رهایی از اعتیاد فعال و شیوه بهتری برای زندگی.

***

ما بهبود پیدا میکنیم,فقط برای امروز 5 مرداد,درد کشیده اعتیاد,شیوه زندگی معتاد,فرصت بهبودی معتاد

فقط برای امروز : بهبودی که در معتادان گمنام پیدا کرده ام چیز مطمئنی است، از طریق استوار کردن زندگی خود برآن، می دانم رشد خواهم کرد. 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!