لغزش,فقط برای امروز 13 اسفند,بازگشت به اعتیاد فعال,دوران تاریک اعتیاد,راه نجات معتاد

لغزش (فقط برای امروز 13 اسفند)


 

لغزش (فقط برای امروز 13 اسفند)

لغزش,فقط برای امروز 13 اسفند,بازگشت به اعتیاد فعال,دوران تاریک اعتیاد,راه نجات معتاد

اما مواقعی نیز وجود دارد که واقعاً به مصرف تمایل داریم، می خواهیم از این حالت رها شویم و احساس بدی داریم، باید به ما یادآوری شود که از کجا آمده ایم و این بار آنجا وضعیت وخیمتری خواهد داشت، در این هنگام بیشتر از هر زمان، به برنامه نیاز داریم .

کتاب پایه

***

اگر درباره لغزش تعمق می کنیم، باید به نتایج تلخ مصرف فکر کنیم، برای بسیاری از ما این نتایج شامل مشکلات درمانی جدی، حبس و حتی مرگ می شود، چند نفر از ما افرادی را می شناسیم که پس از سالها پاکی دچار لغزش شده اند و صرفاً در اثر بیماری خود جان باخته اند؟

اما مرگی وجود دارد که در اثر بازگشت به اعتیاد فعال به وجود می آید و ممکن است بدتر از مرگ جسمانی باشد، این مرگ، مرگ روحانی است که با جدا شدن از نیروی برتر خود آن را تجربه می کنیم، اگر مصرف کنیم، رابطه روحانی که طی سالیان پرورش داده ایم، ضعیف و شاید ناپدید شود، واقعاً احساس تنهایی خواهیم کرد.

شکی نیست که در بهبودی خود دوران ظلمت و تاریکی داشته ایم، تنها یک راه وجود دارد که می توانیم از این دوران آزاردهنده سربلند بیرون بیاییم: از طریق ایمان، اگر معتقدیم که نیروی برتر همراه ماست، پس می دانیم همه چیز به خوبی پیش می رود.

مهم نیست در دوران بهبودی چه احساسات بدی داریم، در هر حال، لغزش هرگز راه حل ما نیست، ما با هم بهبودی پیدا می کنیم، اگر پاک بمانیم، تاریکی از میان می رود و ارتباط عمیق تری را با نیروی برتر خود پیدا می کنیم.

***

لغزش,فقط برای امروز 13 اسفند,بازگشت به اعتیاد فعال,دوران تاریک اعتیاد,راه نجات معتاد

فقط برای امروز : از نیروی برتر خود به خاطر هدیه NA تشکر می کنم، می دانم که لغزش راه نجات نیست، با ایمان به خداوندی که درک می کنم با همه مشکلاتی که روبرو می شوم، مقابله خواهم کرد.

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!