لذت از بودنِ با خانواده

لذت از بودنِ با خانواده, نعمت پاکی, قربانی مواد مخدر, پاداش خدمت, اصلاح رفتار معتاد,

روابط ما با خانواده مان مى تواند يكى از بزرگترين چالش ها باشد. ما هميشه يك احساس خاص نسبت به اعضاء خانواده نداريم. اعضاء خانواده ما چه هنوز در زندگى مان باشند چه نباشند، رابطه ی ما با ايشان براى اكثر ما موضوعىِ بحران زا است. بعضى از ما ترجيح مى دهند تا فاصله خود را با خانواده حفظ كنند.

يكى از اعضاء به خاطر مى آورد كه مجبور شد براى مدتى از خانواده اش دورى كند، او مى گفت: “اعضاء خانواده ام انسان هاى بسيار خوبى بودند، اما لازم بود من خود را بشناسم و نمى توانستم اين كار را بين خانواده خود انجام دهم.”يكى از اعضاء به اين نتيجه رسيد كه ديگر نمى تواند سوءاستفاده را تحمل كند و احساس كرد كه ديگر مى تواند از شرايط مخرب خانواده اش دورى كند. از طرف ديگر اكثر ما هر قدر بيشتر بهبود پيدا مى كنيم، اشتياق داريم تا رابطه مان با خانواده خود نزديك تر از گذشته شود. ما از بودن با خانواده خود لذت مى بريم و اين كه قادر هستيم تا به عنوان يك عضو سالم و مسئول خانواده حاضر و فعال باشيم، براى مان نعمت بزرگى است. آنچه كه از عضويت در NA  مى آموزيم را مى توانيم در خانواده به كار گيريم. زمانى كه با روشن بينى و تمايل به خدمت در صحنه هاى مختلف زندگى حاضر مى شويم، پاداشى كه دريافت مى كنيم خيلى بيشتر از تلاشى است كه كرده ايم. بعضى اوقات پاداشى آشكار مانند ايجاد رابطه اى سازنده و مملو از عشق با افرادى كه براى ما مهم هستند. حتى اگر پاداش آن آشكار نباشد، مطمئناً پس از مدتى قادر به دركش خواهيم شد. مثلاً: اصلاح رفتارمان چيزى است كه انتظار نداريم ديگران در برابرش عكس العملى نشان دهند، اما رابطه ی ما را با خود، نيروى برتر و دنياى اطراف مان تغيير مى دهد. زمانى كه ياد مى گيريم بدون خشم ، رنجش و ترس زندگى كنيم، به نوعى از بلوغ عاطفى مى رسيم كه هرگز انتظارش را نداشتيم. رها ساختن رفتار هاى گذشته با خانواده، بخصوص اگر اين رفتارها به نفع ما باشد، يك چالش بزرگ است . بعضى اوقات خدمت در NA دريچه اى را به روى نوع رفتار ما در خانه باز مى كند. ممكن است متوجه شويم نقش مشابه اى را در شرايط مختلف زندگى بازى مى كنيم، مثلأ نقش يك قربانى يا ناجى، آرام كننده يا مفسد. بعضى اوقات نقش مثبت و بعضى اوقات منفى . توانايىِ ديدن رفتار غلط در يك قسمت از زندگى به ما اجازه مى دهد تا رفتارمان را در تمام امور تغيير دهيم.

ساده ترين كار اين است كه اجازه دهيم تا ديگران دائم ما را از شرايط مختلف نجات دهند و مسؤليت ما را به عهده بگيرند. اما وقتى كه ترازنامه خود را مى گيريم، متوجه مى شويم كه عدم قبول مسؤليت خود براى روابط مان، كارمان و مهم تر از همه روح و روان مان هزينه ی سنگينى در بر دارد. قطع وابستگى و اتكاء به ديگران را مى توانيم خيلى نرم و بدون دلخورى انجام دهيم. ما سپاسگزار افرادى هستيم كه سعى مى كنند به ما كمك كنند، چه ما اين كمك را بپذيريم چه نپذيريم. ما بايد سعى كنيم حكمت سنت هفتم را به خاطر داشته باشيم كه مى گويد: “هر چيزى به هر منظورى كه باشد، بلآخره بهايى دارد”. ما بيشترين سعى خود را مى كنيم تا درحد امكان بار خود را به دوش بكشيم و در صورت نياز از ديگران كمك بگيريم. آزادىِ لذت بخشى ،در پذيرفتن مسؤليت خودمان وجود دارد. ما قادر خواهيم بود در چشمان خود نگاه كنيم تا انگيزه های مان براى مان شفاف تر شود.

يكى از اعضاء پس از سال ها پاكى، در شرايطى قرار گرفت كه از پدر و مادر خود كه در كودكى و جوانى با آنها مشكلات فراوانى داشت مراقبت كند. او مى گويد:”اخيراً فهميده ام كه آنها تا چه حد انسان هاى آسيب پذير و شكننده اى هستند. شديد احساس آزردگى مى كنم وقتى كه مى بينم پدرم ديگر مرا نمى شناسد.اما در واقع اين مسئله ی زياد مهمی نيست زيرا من بخاطر مى آورم كه او كيست. “بعضى از سخت ترين لحظات زندگى، در بر دارنده ی كليد التيام عميق ترين و دردناك ترين زخم ها هستند. اغلب در بهبودى نيز پاداش زمانى به ما مى رسد كه به دنبالش نيستيم ، و فقط داريم سعى مى كنيم بهترين كارِ ممكن را انجام دهيم.

پاك زيستن – فصل پنجم

لذت از بودنِ با خانواده, نعمت پاکی, قربانی مواد مخدر, پاداش خدمت, اصلاح رفتار معتاد,

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://na-iran.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://na-iran.org/?p=354277

لذت از بودنِ با خانواده, نعمت پاکی, قربانی مواد مخدر, پاداش خدمت, اصلاح رفتار معتاد,

لذت از بودنِ با خانواده, نعمت پاکی, قربانی مواد مخدر, پاداش خدمت, اصلاح رفتار معتاد,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!