كمك های داوطلبانه, رهبری در NA, خدمت به NA, معتاد با ارزش,

كمك های داوطلبانه, رهبری در NA, خدمت به NA, معتاد با ارزش,


 كمك های داوطلبانه

كمك های داوطلبانه, رهبری در NA, خدمت به NA, معتاد با ارزش,

درابتدای بهبودی شخصی فرصت هایی كه جهت به كارگیری سنت هشت برای ما وجود دارند زیاد واضح نیستند. NA باید همیشه غیرحرفه ای باقی بماند، اما بسیاری از اعضای ما در زندگی شخصی خود افرادی حرفه ای هستند، به كارگیری این سنت به معنی آن نیست كه از حرفه و شغل خود دست بكشیم یا تظاهر كنیم خود واقعیمان نیستیم. اما علی رغم اینكه دارای چه مهارته ای حرفه ای هستیم كه ممكن است در رابطه با اعتیاد، بهبودی و روحانیت نیز باشد، باید بدانیم كه اینها تجربه شخصی ما هستند كه البته برای معتادان گمنام نیز ارزشمند می باشند. ما بهبودی در NA را به رایگان با یكدیگر به مشاركت می گذاریم. خود واقعیمان بودن و به مشاركت گذاشتن تجربیاتمان باعث ایجاد امید در معتادان در حال عذاب می گردد. تمام تلاش های خدماتی ما به هدف اصلی مان باز می گردند كه شرایط را فراهم می كند تا معتادان بتوانند آزادانه به یكدیگر كمك كنند. هر یك از ما تجربه، نیرو و امید خود را به راه و روش خاص خود به مشاركت می گذاریم.

سنت هشت بر اساس راهكارهای سنت هفت بوجود آمده است. اگر چه ما از طریق كمك های داوطلبانه خودمان از خود حمایت می كنیم، اما مواقعی نیز هست كه به كمك نیاز داریم. تحت هر شرایطی درخواست كمك نوعی از فروتنی است. ما كارهای بسیاری را خودمان می توانیم انجام دهیم، اما هر از چند گاهی نیز نیاز به كمك داریم. دستیابی به شفافیت و وضوح در مورد توانایی و نیازهایمان ما را از وابستگی از یكسو یا داشتن توهم خودكفایی از سوی دیگر رها می سازد. ما با حفظ روحیه فروتنی، اتحاد و گمنامی می توانیم بهترین عملكرد را داشته باشیم. مهارت های رهبری در NA شامل نگه داشتن زبان خود، شناختن محدودیت هایمان و درخواست كمك به هنگام نیاز می گردد.

ما غیرحرفه ای هستیم اما انتظارات زیادی از خدمتگزاران مورد اعتماد خود داریم. رشد كافی جهت برآورده كردن این انتظارات قسمتی از آموزش خدمت است. كلمه «خدمت» به معنی خدمت كردن ما به NA است، اما كاری كه ما در راستای خدمت به NA انجام می دهیم به خود ما نیز توسط آموزش و رشد، خدمت می كند. بسیاری از ما با قبول تعهد خدمت به عنوان خزانه دار، نگهداری حساب و كتاب را یاد می گیریم یا توسط گردانندگی یك بدنه خدماتی یاد می گیریم چگونه یك جلسه تجاری را مدیریت كنیم. به عنوان خدمتگزار مورد اعتماد هنگامی كه به ما اجازه ابتكار عمل و درخشش داده شود با چالش های پیش رو به بهترین شكل برخورد می كنیم. اگر سعی كنیم افراد یا نتایج را كنترل كنیم، از هدف خود دور خواهیم شد.

غیرحرفه ای بودن به این معنی نیست كه ما تعهد گریز هستیم، بلكه به این معنی است كه خدمت برای ما یك حرفه نیست. حصول اطمینان از اینكه ما برای همیشه یك سازمان داوطلب باقی بمانیم، باعث می شود تا تمركز ما بر روی هدف مان باشد و نه بر جاه طلبی شخصی، بهبودی ما به معتادان گمنام وابسته است. راهنما گرفتن و راهنما شدن، یك رابطه غیر حرفه ای است و به معنی انتقال چیزی است كه به ما داده شده است. ممكن است رابطه ای صمیمی یا خشك باشد، برای اكثر ما رابطه با راهنما بین این دو حالت است. اما باید بدانیم راهنما یك درمانگر، مشاور یا مامور انتظامی نیست. اگر فراموش كنیم رابطه ی راهنما و رهجویی یك رابطه ی حرفه ای نیست، این خطر وجود دارد كه فكر كنیم راهنما به جای اینكه تجربه ی خود را با ما به مشاركت بگذارد، كسی است كه اختیار اعمال ما را دارد. یا ممكن است با راهنمای خود همانند یك كارمند رفتار كنیم و هر زمان كه توقع ما را برآورده نكرد او را اخراج یا توبیخ كنیم.

سنت 8- صفحات ١٩٣ و ١٩٤

كمك های داوطلبانه, رهبری در NA, خدمت به NA, معتاد با ارزش,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : http://Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://nairan.org/forum

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : https://nairan.org/phone

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

كمك های داوطلبانه, رهبری در NA, خدمت به NA, معتاد با ارزش,

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!