قدرت برنامه, NA انجمنی جهانی, معتادان خوشبخت, پاکی معتادان,

 قدرت برنامه, NA انجمنی جهانی, معتادان خوشبخت, پاکی معتادان,


 قدرت برنامه

قدرت برنامه, NA انجمنی جهانی, معتادان خوشبخت, پاکی معتادان,

قدرتى پايدار

ادامه ی سال ١٩٧٩، صرف پيش برد مقدمات اولين مجمع نشريات در ويچتاى كانزاس شد كه بعد ها مجمع هاى متعددى به دنبال داشت. اين اتفاقات طبعاً بعد ها منجر به تنظيم همان كتابى شد كه چهره ی معتادان گمنام را تغيير داد. در اين مدت، NA در زمانِ كمابيش كوتاهِ چند سال، از يك پديده ی منطقه اى در كاليفرنياى جنوبى به يك انجمنِ در حال رشدِ جهانى با جلساتى در بيست و چهار كشور مختلف جهان تبديل شده بود. برنامه اى براى ترجمه آغاز شده بود، و در هر يك از مجمع هاى خدمات جهانى، تعداد نمايندگان حوزه هاى محلى NA درسراسر آمريكا مدام افزايش پيدا مى كرد. اكنون ديگر هيچ چيز نمى توانست رشد ما را متوقف كند، و همچنان كه پيام ما در جهان منتشر مى شد، اميد براى معتادان بيش تر و بيش ترى دست يافتنى مى شد.

هنگامى كه دهه ی ١٩٧٠ به انتها نزديك مى شد، به هيچ وجه نمى شد پيش بينى كرد چند سال آينده به بزرگ ترين دوران رشد ما بدل خواهد شد. مقدر اين بود كه در دهه ی بعد، NA حقیقتأ به قدرتى حيات بخش، شكوفا، و پايدار به انجمنى جهانى از معتادان در حال بهبودى تبديل شود.

پس گفتار

و از اين سرآغاز بى ادعا، كه در صفحه هاى قبل به تصوير كشيديم، انجمن ما سربرآورد. اين رشد سریع تعداد اعضا را پس از آن سه دهه ی آغازين كه مقدر انجمن ما بود، به هيچ وجه كسى نمى توانست پيش بينى كند! رشدى كه حيات بخش بود و اميد و گشايش را براى معتادان سراسر جهان به همراه داشت. به يقين گواهى بهتر از اين، براى قدرت برنامه ی ما نمى توان يافت كه امروز، جز آن عاقبت تلخى كه در متون ما آمده  زندان، تيمارستان و مرگ راه ديگرى نيز پيش روى معتادان وجود دارد.

 اما چنان كه اين كتاب نشان مى دهد، وضع هميشه بر اين منوال نبوده است. در سال هاى نه چندان دور، ما معتادان عملاً هيچ چاره اى يا امكانى براى بهبودى نداشتيم. معتادان را به چشم مجرم مى ديدند. و بسيارى از آنان در غبار نوميدى و فراموشى گم شدند، بدون آن كه حتى بدانند راه ديگرى نيزهست. اما، چنان كه جيمى كى سال ها پيش به شيوايى نوشت :

 « معتادان امروز خوشبخت تر هستند. براى اولين بار در كل تاريخ بشر، راه ساده اى براى معتادان پيدا شده كه تأثير آن در زندگى بسيارى از آن ها به اثبات رسيده است. راهى كه در دسترس همه ی ما قرار دارد؛ و آن يک برنامه ی ساده ی روحانى و غیر مذهبى، به نام معتادان گمنام است. كتابچه ی سفيد »

 بى ترديد، موانع و مسایلی كه اعضاى اوليه ی ما بر آن ها فائق آمدند بسيار دشوار بوده، و قطعاً گاهى هم حل نشدنی به نظر مى رسيده است. همين است که به روشنى هر چه بيشتر معلوم مى كند برنامه ی ما و اميدى كه امروز به معتادان بشارت مى دهد؛ و نيز رشد انجمن ما در آن سال هاى آغازين، حقيقتاً – به تعبيرى كه امروز مورد علاقه ی اعضاى ماست ” كار خدا ” بود .

 در حكايت رشد انجمن ما، نوعى گريزناپذيرى پيداست؛ نوعى تقدير مقدر كه امروز به زيبايى در تک تک معتادان پاک متجلى است؛ معتادانى كه پاكى شان به بركت اين برنامه است، وبه بركت تلاش هاى اعضايى كه پيش كسوتان ما بودند. در حقيقت، شكى نمى توان داشت كه برنامه ی NA  موهبتى است كه نيروى برتر نصيب معتادان در عذاب كرده است. مثل سرگذشت زندگى خود ما، سرگذشت روز هاى آغازین برنامه ی ما نيز چيزى را کاملاً روشن مى كند: معجزه نا ممكن نيست ! هرگز مباد كه ما، موهبتى را كه بى منت در برنامه ی معتادان گمنام نصيب ما شده است، كوچك شماريم.

 قدرت برنامه, NA انجمنی جهانی, معتادان خوشبخت, پاکی معتادان,

  معجزات به وقوع مى پيوندد صفحه ١٠٧ و ١٠٥

قدرت برنامه, NA انجمنی جهانی, معتادان خوشبخت, پاکی معتادان,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : http://Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://nairan.org/forum

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : https://nairan.org/phone

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

قدرت برنامه, NA انجمنی جهانی, معتادان خوشبخت, پاکی معتادان,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!