فوران ناگهانی نیروهای درون,سنت معتادان گمنام,لقب معتاد,درد مصرف مواد مخدر,رنج و عذاب اعتیاد

فوران ناگهانی نیروهای درون

فوران ناگهانی نیروهای درون,سنت معتادان گمنام,لقب معتاد,درد مصرف مواد مخدر,رنج و عذاب اعتیاد

خیلی خوشحالم که در حد توانایی ام، اصول روحانی برنامه را و هم چنین سنت های این انجمن را رعایت نموده ام. چند قدمی از قدم های دوازده گانه را تجربه کرده و به آنها عمل نموده ام. زندگی خانوادگی ام سروسامانی پیدا کرده و در محل اداره ام نیز چیزهای بسیاری آموخته ام. بسیاری از غیر ممکن ها در زندگی ام به «ممكن» تبدیل شده و مقداری از شخصیت گم شده ی خود را باز یافته ام. فوران ناگهانی نیروهای درون,سنت معتادان گمنام,لقب معتاد,درد مصرف مواد مخدر,رنج و عذاب اعتیاد

 زندگی مستأجری من که در ماه های آخر مصرف به حالت غیر ممکن در آمده بود امروز به منزل مسکونی شخصی تبدیل شده است. زمانی اعتبار ۵۰۰ تا تک تومانی را نداشتم ولی امروزه به لطف خدا دارای اعتبار هستم.

 همان فرزندم که سال ها به من لقب شیره ای را داده بود، امروز با من خوش رفتاری می کند. همان همسری که روزانه آرزوی مرگ مرا می کرد امروزه اگر کمی دیرتر به منزل بیایم ، نگرانم می شود. آیا به نظر شما این ها معجره نیست؟ آیا شما معجزه های زندگی مرا باور می کنید؟ این ها همه و همه حاصل نزدیک شدن به خداوند و رعایت اصول روحانی است. من نقش خودم را با رعایت اصول روحانی صداقت، تمایل و روشن بینی انجام می دهم و کارها را به خدا می سپارم. خداوند مهربانی که اراده کرد تا فرزندی از فرزندان خودش را از هیچ به همه چیز برساند. خداوندی که قدرتمند، عاشق و مهربان است. فوران ناگهانی نیروهای درون,سنت معتادان گمنام,لقب معتاد,درد مصرف مواد مخدر,رنج و عذاب اعتیاد

بهترین پیامی که می توانم به دوستان هم درد خود و دیگر اعضای انجمن بدهم این است که پیام من یک پیام شخصی و تجربه شده است. پیامی است که ریشه در سالیان سال دربدری و بدبختی من دارد و آن این است که:

 عليرضایی که این همه بدبختی و بیچارگی داشته و سال ها از بیماری اعتياد و پس از آن سال ها از درد مصرف مواد مخدر رنج و عذاب کشیده است، امروز با لطف خداوند مهربان و اصول روحانی برنامه و کمک تک تک شما اعضای انجمن NA نزدیک به ۵ سال است که هیچ گونه ماده مخدری مصرف کرده و زندگی او به مراتب از دوران مصرف و حتی دوران قبل از مصرف هم بهتر و جالب تر شده است. امروز برایم کاملا روشن است که هیچ چیز ارزش آن را ندارد که من به خاطرش دوباره مصرف کنم و این در شرایطی است که هنوز خیلی از مشکلات به قوت خود باقی هستند و حق هم، همین است. چون من یک روزه معتاد نشدم که توقع داشته باشم اوضاع به سرعت شرایط عادی را پیدا کند و یک روزه بهبود یابم. فوران ناگهانی نیروهای درون,سنت معتادان گمنام,لقب معتاد,درد مصرف مواد مخدر,رنج و عذاب اعتیاد

در پایان امیدوارم، توانسته باشم پیام خود را حداقل به عضوی از اعضای انجمن NA داده باشم تا دیگر نیازی نباشد هیچ فردی از درد اعتياد بميرد.

مجله پیام بهبودی پاییز1385 فوران ناگهانی نیروهای درون,سنت معتادان گمنام,لقب معتاد,درد مصرف مواد مخدر,رنج و عذاب اعتیاد

فوران ناگهانی نیروهای درون,سنت معتادان گمنام,لقب معتاد,درد مصرف مواد مخدر,رنج و عذاب اعتیاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!