فهرست شکرگزاری,فقط برای امروز 16 مرداد,باب میل معتاد,آشوب های زندگی معتاد,بهبودی ارزشمند

فهرست شکرگزاری (فقط برای امروز 16 مرداد)

فهرست شکرگزاری,فقط برای امروز 16 مرداد,باب میل معتاد,آشوب های زندگی معتاد,بهبودی ارزشمند

بر هر چه باب میل ما پیش نمی رود، تمرکز می کنیم و همه زیبایی های زندگی خود را نادیده می گیریم.

کتاب پایه

***

وقتی همه چیز بی دردسر پیش می رود، شکرگزاری آسان است، اگر اضافه حقوق بگیریم، سپاسگزارهستیم، اگر ازدواج کنیم، شکرگزارهستیم، اگر فردی ما را با هدیه ای زیبا یا عشقی غیر منتظره غافلگیر کند، قدردان هستیم.

اما اگر اخراج شویم، طلاق بگیریم یا ناامید شویم، شکرگزاری از پنجره به بیرون پر می کشد، حتی اگر موارد شگفت انگیز دیگری هم در زندگی باشد، باز هم مشغول کارهایی می شویم که اشتباه است.

اینجاست که می توانیم از فهرست شکرگزاری استفاده کنیم، با یک قلم و کاغذ می نشینیم و فهرست افرادی که باید از آنها سپاسگزاری کنیم، تهیه می کنیم، همه ما افرادی را می شناسیم که در آشوب های زندگی از ما پشتیبانی کرده اند.

ویژگیهای روحانی مثبتی را که به دست آورده ایم، فهرست می کنیم، چراکه می دانیم بدون آنها هرگز قادر نبودیم از شرایط کنونی خود سربلند بیرون بیاییم، در پایان، بهبودی خود را نیز در فهرست می نویسیم، همه چیزهایی را که باید برای آنها شکرگزار باشیم، در فهرست می آوریم.

مطمئناً متوجه می شویم به راستی صدها چیز در زندگی ما وجود دارد که سپاسگزاری ما را برمی انگیزد. حتی کسانی در بین ما که از بیماری رنج می بریم یا همه ثروت مادی خود را از دست داده ایم، به نعمت هایی روحانی دست می یابیم که می توانیم برای آنها شکرگزار باشیم. بیداری روح باارزشمندترین نعمتی است که یک معتاد می تواند دریافت کند.

***

فهرست شکرگزاری,فقط برای امروز 16 مرداد,باب میل معتاد,آشوب های زندگی معتاد,بهبودی ارزشمند

فقط برای امرو ز: فهرستی از چیزهای مادی و روحانی که باید شکرگزارشان باشم، تهیه می کنم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!