فرایندِ انهدام و ويران سازىِ گذشته,نشئگى و سرمستى,جبران خسارتNA,لغزش مرگبار

فرایندِ انهدام و ويران سازىِ گذشته,نشئگى و سرمستى,جبران خسارتNA,لغزش مرگبار


فرایندِ انهدام و ويران سازىِ گذشته

فرایندِ انهدام و ويران سازىِ گذشته,نشئگى و سرمستى,جبران خسارتNA,لغزش مرگبار

اگر سخت كار كنيم و به موفقيت دست يابيم، مطمئناً به خود افتخار مى كنيم. البته تفاوتِ بزرگى بين داشتن احساس خوب به خودمان و نشئگى و سرمستى وجود دارد. اگر موفقيت ظاهرى را با بهبودى اشتباه بگيريم به مشكل بر خواهيم خورد. اگر اجازه دهيم تا فروتنى و درست كارى ما رو به زوال بگذارد، آن گاه براى خود و اطرافيان مان خطرناک خواهيم بود. اگر در اولويت هايمان اشتباه كنيم، بيش تر از آن چه كه فكر مى كنيم از دست خواهيم داد. زمانى كه سعى كنيم تا خلاء درونىِ خود را توسط ماديات يا جاه و مقام پُر كنيم، مى بينيم كه از هميشه خالى تر هستيم. زمانى كه سپاس گزار نباشيم، فراموش خواهيم كرد كه از كجا آمده ايم و ديگر نمى توانيم با تازه واردان ارتباط برقرار كنيم. آن قدر در توهم گم مى شويم كه ديگر حتى تشخيص نمى دهيم كه مشكل داريم. اعضای بسيارى در نتيجه ی اين تكبر جان خود را از دست داده اند. توانایی مالى به معنى توانایی شخصيتى نيست. ما اعضای بسيارى را ديده ايم كه به موفقيت هاى بزرگى دست يافته اند اما باز هم لغزش كرده اند يا خود را به نحوى از بين برده اند.

 شايد به خاطر اين كه براى مدتى طولانى از جامعه دور بوده ايم، حال درباره ى چگونگى عملكرد آن بسيار حساس و هوشيار باشيم. معتادان شامه اى قوى براى تشخيص نيرنگ و فريب دارند. ما وقتى براى تلف كردن براى افرادى كه پایبند به حقيقت نيستند نداريم، حتى اگر خودمان هم براى رعايتِ دائمِ صداقت مشكل داشته باشيم. همين مشكلى كه براى رعايت صداقت داريم، اين اصلِ روحانى را براى مان بسيار مهم مى سازد. ما مى دانيم كه قربانى كردنِ درست كارى، به پاى سود و منفعتِ فورى تا چه حد آسان است، حتى وقتى كه از پىامد و نتيجه اش آگاه هستيم. ما به شدت در رابطه با روابطِ بين افراد و نحوه ى گردش پول و قدرت با بصيرت هستيم. و به خوبى مى دانيم كه چگونه به چيزى كه مى خواهيم دست پيدا كنيم. بنابراين تعجب آور نيست كه خيلى از ما گرفتار تعقيب كردنِ مقام و موفقيت مى شويم؛ چه خارج از انجمن و چه درونِ آن. فرایندِ انهدام و ويران سازىِ گذشته,نشئگى و سرمستى,جبران خسارتNA,لغزش مرگبار

 ما زمانى آزادى پيدا مى كنيم، كه ياد بگيريم خودمان باشيم و به تلاش هاى خود ادامه دهيم. اين فقط  در موردِ مسائل مالى نيست. زمانى كه سنت هفتم را در سطح زندگىِ شخصى به كار مى گيريم، كشف مى كنيم كه ايده هاى غير طبيعى و از شكل افتاده اى در مورد استقلال داريم. از يک طرف ممكن است به شدت گوشه گير باشيم و تمايل نداشته باشيم به ديگران اعتماد كنيم مبادا به كسى يا چيزى وابسته شويم ؛ از طرف ديگر ممكن است عادت كرده باشيم تا نيازهای مان توسط ديگران بر آورده شوند، بدون اين كه خودمان هيچ مسئوليتى را بپذيريم.

 سرزنش ديگران و رنجش داشتن مى تواند راهى باشد براى تظاهر به اين كه ما مسئوليتى براى كارى كه بايد بر روى خود و بر روى دنياى اطراف مان انجام دهيم نداريم. يكى از اعضا مى گفت:” من در دورانِ پاكى به زندان رفتم. من بيمارى خود را با چيزهاى ديگری به غير از مواد مخدر تغذيه مى كردم. تا سرانجام ياد گرفتم كه چگونه برنامه را در تمام امورِ زندگى به كار گيرم. قدم چهار فرايندِ انهدام و ويران سازىِ گذشته را آغاز نمود و مرا آماده ى ورود به اجتماع كرد. من بايد ياد مى گرفتم بدون اين كه مخرب باشم در جامعه حضور پيدا كنم.” لازم است مسئوليت هاى خودمان را بپذيريم تا بتوانيم رو به جلو حركت كنيم و درهاى آغاز فرايند جبران خسارت به روى مان گشوده شوند. اين كه ديگر بارى بر دوش كسانى كه تا كنون از ما مراقبت كرده اند، نباشيم خود يک نوع جبران خسارت است. اين كه بتوانيم دينِ خود را به جامعه ادا كنيم، يک جبران خسارت است. تصميم گيرى براى خود و انتخابِ راه و روش مورد دل خواه مان نيز جبران خسارت از خودمان است.

پاک زيستن فصل ششم راه تازه اى براى زندگى- صفحه هاى،٢١١،٢١٢،٢١٣

فرایندِ انهدام و ويران سازىِ گذشته,نشئگى و سرمستى,جبران خسارتNA,لغزش مرگبار

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!