فراگیری عشق ورزیدن نسبت به خود,فقط برای امروز 18 اسفند,عشق ورزیدن معتاد,شوخ طبعی معتاد

فراگیری عشق ورزیدن نسبت به خود (فقط برای امروز 18 اسفند)


 

فراگیری عشق ورزیدن نسبت به خود (فقط برای امروز 18 اسفند)

فراگیری عشق ورزیدن نسبت به خود,فقط برای امروز 18 اسفند,عشق ورزیدن معتاد,شوخ طبعی معتاد

مسئله‌ای که بیشتر از همه چیز بدان نیاز داریم، داشتن احساس خوب درباره خودمان است .

کتاب پایه

***

تا زمانی که می توانید عشق ورزیدن به خود را یاد بگیرید، ما به شما عشق می ورزیم . این کلمات که اکثر اوقات در جلسات ما شنیده می شود، روزی را به ما وعده می دهند که مشتاقانه منتظر آن هستیم، روزی که نحوه عشق ورزیدن به خود را می دانیم.

احترام به نفس، همه ما به محض اینکه درباره این ویژگی سخت حصول می شنویم، خواهان آن می شویم، ظاهراً برخی از ما تصادفاً به آن پی می بریم، در حالی که سایرین اقداماتی را انجام می دهند که با تأیید عقاید خود در آینه تکمیل می شود، اما تکنیک های القای احترام به نفس و معالجات رایج روانشناختی صرفاً می تواند راه ما را دورتر کند.

مراحل عملی معینی وجود دارد که می توانیم برای عشق ورزیدن نسبت به خود طی کنیم، چه این عشق را “احساس کنیم” یا خیر، می توانیم از مسئولیت های شخصی خود مراقبت کنیم.

می توانیم همان طور که برای یک معشوق یا دوست کارهای خوب انجام می دهیم، برای خود نیز این کارها را انجام دهیم، می توانیم به نیازهای خود توجه کنیم، حتی می توانیم به ویژگی های ارزشمند دوستان خود توجه کنیم، ویژگی هایی مانند هوش و شوخ طبعی و آن ویژگی ها را در خود جستجو کنیم، مطمئناً درمی یابیم که افرادی دوست داشتنی هستیم و زمانی که به این درک برسیم، در مسیر خود موفق می شویم.

***

فراگیری عشق ورزیدن نسبت به خود,فقط برای امروز 18 اسفند,عشق ورزیدن معتاد,شوخ طبعی معتاد

فقط برای امروز : کاری را انجام می دهم که به من در شناخت و عشق ورزیدن نسبت به خود کمک می کند.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!