عمل کردن به حرف ها و ادعاهایمان,فقط برای امروز 28 آذر,اصول روحانی بهبودی,تجربه واقعی بهبودی

عمل کردن به حرف ها و ادعاهایمان (فقط برای امروز 28 آذر)


 

عمل کردن به حرف ها و ادعاهایمان (فقط برای امروز 28 آذر)

عمل کردن به حرف ها و ادعاهایمان,فقط برای امروز 28 آذر,اصول روحانی بهبودی,تجربه واقعی بهبودی

تا وقتی سخنان خود را به عمل تبدیل نکنیم، هیچ معنایی ندارند.

کتاب پایه

***

قدم دوازدهم به ما یادآور می شود «این اصول را در همه امور خود به کار گیریم.» در NA نمونه های زنده ای از این پیشنهاد را در اطراف خود مشاهده می کنیم. اعضای با تجربه تر که ظاهراً محیطی حاکی از آرامش در اطراف خود دارند، پاداش های حاصل از به کار بردن این ذره از خرد را در زندگی خود بروز می دهند.

برای دریافت پاداش های قدم دوازدهم، اصول روحانی بهبودی را  حتی زمانی که هیچ کس ما را مشاهده نمی کند، اجرا می کنیم. اگر در جلسات درباره بهبودی صحبت کنیم، اما مانند دوران اعتیاد فعال زندگی کنیم، اعضای انجمن ممکن است گمان کنند که ما کاری بیشتر از نقل شعارهای که به درد چسباندن بر روی سپر اتومبیل ها می‌خورد، انجام نمی دهیم.

آنچه به اعضای تازه وارد منتقل می کنیم، بیشتر از آنچه می گوییم، از شیوه زندگی ما نشأت می گیرد. اگر بدون تجربه معجزه قدم سوم فردی را به “سپردن اوضاع به نیروی برتر” نصیحت کنیم ، احتملا این پیام به گوش تازه واردی که مد نظر است، نخواهد رسید. از طرف دیگر، اگر “طبق سخنان خود عمل کنیم” و تجربه واقعی خود در بهبودی را در میان بگذاریم، پیام ما مطمئناً برای همه روشن خواهد بود.

***

عمل کردن به حرف ها و ادعاهایمان,فقط برای امروز 28 آذر,اصول روحانی بهبودی,تجربه واقعی بهبودی

فقط برای امروز : اصول بهبودی را اجرا می کنم ، حتی وقتی تنها فردی هستم که از آن مطلع می‌شوم.

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!