عشق و اعتیاد,فقط برای امروز 12 فروردین,اثرات بیماری اعتیاد,همه جنبه های اعتیاد,دستیابی به بهبودی

عشق و اعتیاد (فقط برای امروز 12 فروردین)


 

عشق و اعتیاد (فقط برای امروز 12 فروردین)

عشق و اعتیاد,فقط برای امروز 12 فروردین,اثرات بیماری اعتیاد,همه جنبه های اعتیاد,دستیابی به بهبودی

برخی از ما برای اولین بار اثرات اعتیاد را بر افرادی که به ما نزدیک تر بودند، مشاهده کردیم، به این افراد برای اینکه در زندگی از ما محافظت کنند، به شدت وابسته بودیم، وقتی آنها منافع، دوستان و عزیزان دیگری پیدا می کردند، احساس عصبانیت و نومیدی می کردیم و لطمه می خوردیم.

کتاب پایه

***

اعتیاد همه جنبه های زندگی ما را تحت تأثیر قرار داد، همان طور که به دنبال مواد مخدر می گشتیم  تا همه چیز را درست کند، به دنبال افرادی می گشتیم  تا به ما سر و سامان دهند.

از دیگران درخواست های غیر ممکن داشتیم و افرادی را که چیزهای با ارزشی برای ارائه به ما داشتند، طرد می کردیم، اکثر اوقات  تنها افرادی که برای ما باقی می ماندند، خودشان آنقدر محتاج بودند که قادر به انکار انتظارات غیر واقع بینانه ما باشند،  تعجبی نیست که ما قادر به برقراری و حفظ روابط صمیمی سالم در دوران اعتیاد خود نبودیم.

امروز در دوران بهبودی انتظار نداریم که مواد مخدر چاره درد ما باشد، اگر هنوز از افراد انتظار داریم  تا به ما سر و سامان دهند، شاید زمان آن است که روابط خود را به برنامه بهبودی خود اضافه کنیم.

ابتدا می پذیریم که مشکلی داریم و مهمترین مسئله برای داشتن روابط صمیمی سالم را نمی دانیم، به سراغ اعضایی می رویم که مشکلات مشابه ما را داشته اند و از آنها رهایی یافته اند.

با آنها صحبت می کنیم و به حرف های آنها درباره این جنبه از بهبودی شان گوش می دهیم، برنامه را در همه امور خود به کار می بریم و همان نوع آزادی را در روابط خود جستجو می کنیم که در سراسر بهبودی خود بدان دست یافته ایم.

***

عشق و اعتیاد,فقط برای امروز 12 فروردین,اثرات بیماری اعتیاد,همه جنبه های اعتیاد,دستیابی به بهبودی

فقط برای امروز : روابط عشق آمیز در دسترس من است، امروز، اثرات اعتیاد را بر روابط خود بررسی می کنم ،  تا بتوانم  تلاش برای دستیابی به بهبودی را آغاز کنم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!