عشق در معتادان گمنام,منشی جلسه,روحیه بخشنده,همایش روحانی زنان,ذهنیت معتاد

عشق در معتادان گمنام

عشق در معتادان گمنام,منشی جلسه,روحیه بخشنده,همایش روحانی زنان,ذهنیت معتاد

در سال ۱۹۹۶ در انجمن معتادان گمنام حضور یافتم. با اعتمادی پایین و یا اطلاعاتی کم درباره رارتباط با دیگر زنان یا اجازه دادن به آنها برای اینکه به قلبم عشق و محبت بریزند. سپس اندیشیدم که که اگر چیزی دریافت کرده ام مدیونم و بدهکار.  ذهنیت من این بود که ” هیچ چیز مجانی نیست”. عشق در معتادان گمنام,منشی جلسه,روحیه بخشنده,همایش روحانی زنان,ذهنیت معتاد

در حالی که اخیرا کتاب پایه را در جلسه خانگی می‌خواندیم صفحه ۱۵ نوشته بود،” اگه چه ذهن ما می گفت که ما هرگز نخواهیم توانست پاک بمانیم ولی اعضای انجمن با اصرار بر اینکه ما می توانیم بهبود یابیم به ما امید می دادند”. این مطلب برای من یادآور نام یکی از اعضا به نام مری بود ( او چند سال قبل فوت کرد). وقتی که دوازده روز پاک بودم او مرا برای خدمت منشی در جلسه شب چهارشنبه نامزد کرد. به یاد می آورم که آن لحظه دچار شک و ترس بودم و می‌دانستم که هیچوقت خاطره خوبی از کسی که بتوانم در زندگی ام روی او حساب کنم نداشته ام. بعد از جلسه مری دستهای گشوده اش را که به بزرگی آغوش زندگی بود به دورم حلقه زد و پشتم را به آرامی نوازش کرد و در گوشم نجوا کرد که ” تو میتونی، ایمان دارم میتونی”. عشق در معتادان گمنام,منشی جلسه,روحیه بخشنده,همایش روحانی زنان,ذهنیت معتاد

مری روحیه ای بخشنده و مهربان داشت که باعث شد احساس امنیت بکنم. در اولین همایش روحانی زنان به یاد می آورم که مری و دوستش پتی آنجا بودند. آنها همیشه هدایا و کادوهایی برای زنها می آوردند. اولین سال مری یک رشته نخ گلدوزی آورد و دسته ای از موهایم را از بالای سرم تا پایین بافت. همانگونه که در حال بافتن موهایم بود، آهنگی لطیف را به آرامی در گوشم نجوا می‌کرد. عشق در معتادان گمنام,منشی جلسه,روحیه بخشنده,همایش روحانی زنان,ذهنیت معتاد

احساس کردم عشق او در وجودم سرازیر شد. به خاطر این احساس امنیت به تدریج به زنان دیگر اجازه دادم تا به من مهربانی کنند و عشق بورزند. این نحوه ای بود که یادگرفتم عشق دریافت کنم و به دیگر زن ها در انجمن این عشق را بدهم. کوشیدم دیگر زنان را نیز به گونه ای که مری مرا دوست داشت، دوست بدارم. روح عشقی که ما در NA ابراز می کنیم ، قدرتمندترین چیزی است که دارم. ( پاک زیستن و عشق)

عشق در معتادان گمنام,منشی جلسه,روحیه بخشنده,همایش روحانی زنان,ذهنیت معتاد

Tambrad D.

خبرنامه « Bridge » منطقه کنترا کوستا ایالت کالیفرنیا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!