عشق انجمن,فقط برای امروز 14 دی,مسیر مارپیچ اعتیاد,جمع معتادان,اسیر بیماری اعتیاد

کمیته 2


 

عشق انجمن (فقط برای امروز 14 دی)

عشق انجمن,فقط برای امروز 14 دی,مسیر مارپیچ اعتیاد,جمع معتادان,اسیر بیماری اعتیاد

امروز در پناه عشق انجمن ، سرانجام می توانیم به چشم انسان دیگری نگاه كنیم و برای آنچه که هستیم ، سپاسگزار باشیم.

کتاب پایه

***

وقتی مواد مصرف می كردیم، تعداد كمی از ما می توانستیم به چشم كسی نگاه كنیم ، از خود خجالت می كشیدیم. ذهن ما با چیز مناسب یا سالمی پر نشده بود و به این مسئله نیز واقف نبودیم.

وقت ، پول و انرژی ما صرف برقراری روابط عاطفی ، صحبت كردن با دیگران یا تلاش برای بهتر كردن جوامع ما نشده بود. در مسیر مارپیچ وسوسه و اجبار كه فقط در یك جهت می رفت ، گیر افتاده بودیم : به سمت پایین.

در دوران بهبودی ، سفر ما به سمت پایین قطع گردیده است . اما چه چیزی وجود ما را فرا گرفته و ما را به سمت بالا و به طرف فضاهای باز دنیای آزاد و گسترده هدایت می كند ؟ عشق انجمن این امر را میسر ساخته است.

می دانستیم در جمع معتادان دیگر رانده نخواهیم شد. از سایر معتادان برای به عهده گرفتن نقشی مثبت در زندگی پیرامون خود الگو گرفتیم. وقتی مطمئن نبودیم از كدام راه برویم، وقتی گمراه می شدیم، وقتی مجبور به جبران اشتباه خود بودیم، می دانستیم كه اعضای انجمن، ما را تشویق خواهند كرد.

به تدریج احساس آزادی خود را به دست آورده ایم. دیگر اسیر بیماری خود نیستیم ؛ به میل خود به خودسازی می پردازیم، رشد می كنیم و در كنار دیگران نقش ایفا می كنیم. وقتی برای طی نمودن قدم بعدی به پشتیبانی نیاز داریم ، آن را به دست می آوریم. امنیتی كه در اثر عشق انجمن احساس می كنیم، زندگی جدید ما را ممکن ساخته است.

***

عشق انجمن,فقط برای امروز 14 دی,مسیر مارپیچ اعتیاد,جمع معتادان,اسیر بیماری اعتیاد

فقط برای امروز : می توانم بدون خجالت به چشم دیگران نگاه كنم. به خاطر حمایت همراه با عشقی كه این امر را ممكن ساخته است، سپاسگزارم.

 

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!