صرف نظر از آنچه اتفاق می افتد,فقط برای امروز 12 آبان,امید در بهبودی,منابع معتادان گمنام

صرف نظر از آنچه اتفاق می افتد (فقط برای امروز 12 آبان)

صرف نظر از آنچه اتفاق می افتد,فقط برای امروز 12 آبان,امید در بهبودی,منابع معتادان گمنام

« سرانجام باید بر روی پاهای خود بایستیم و با زندگی آن طور که هست، روبرو شویم، پس چرا از ابتدا این کار را انجام ندهیم؟ »

کتاب پایه

***

برخی از ما احساس می کنیم باید به تازه واردها بگوییم در حالی که قبلاً همه چیز وحشتناک بوده، اکنون در دوران بهبودی همه چیز شگفت انگیز است و بدین طریق از آنها محافظت کنیم.

شاید احساس می کنیم اگر از درد یا سختی، ازدواج ناموفق، مورد سرقت قرار گرفتن و از این قبیل مسائل صحبت کنیم، با ایجاد ترس این افراد را از خود دور می کنیم. با نیتی صادقانه و خیرخواهانه برای رساندن پیام، می خواهیم فقط درباره چیزهایی که در زندگی ما به خوبی پیش می رود، با اشتیاق صحبت کنیم.

اما اکثر تازه واردها حتی اگر فقط برای چند روز پاک مانده باشند، درباره صحت این مسئله دچار تردید می شوند. به احتمال زیاد، تجربه “زندگی آن طور که هست” برای تازه وارد متوسط، کمی پر تنش تر از چیزی است که فرد باتجربه متوسط هر روز با آن سر و کار دارد. اگر موفق شویم تازه واردی را متقاعد کنیم که همه چیز در بهبودی امیدبخش می شود، بهتر است این تازه وارد را از آمادگی خود برای پشتیبانی از او در مشکلات زندگی مطمئن سازیم.

شاید صرفاً باید با او قطع نظر از شرایط زندگی در هر یک روزهای مورد نظر، درباره نحوه استفاده از منابع معتادان گمنام جهت پذیرفتن “زندگی آن طور که هست”، به طور واقع بینانه صحبت کنیم. بهبودی نیز مانند زندگی دارای بخش های مساوی درد و خوشی است. مشارکت کردن هر دوی این شرایط با تازه وارد مهم است، چرا که او  متوجه می شود که ما صرف نظر از آنچه اتفاق می افتد، پاک می مانیم.

***

صرف نظر از آنچه اتفاق می افتد,فقط برای امروز 12 آبان,امید در بهبودی,منابع معتادان گمنام

فقط برای امروز: با تازه واردهایی که با آنها صحبت می کنم، صداقت خواهم داشت و به اطلاع آنها می رسانم که صرف نظر از آنچه زندگی به همراه می آورد، به هیچ وجه مجبور به مصرف مجدد مواد نیستیم .

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!