صبر,فقط برای امروز 3 تیر,پذیرفتن نواقص معتاد,شیوه زندگی معتاد,عقاید شخصی معتاد

صبر (فقط برای امروز 3 تیر)

صبر,فقط برای امروز 3 تیر,پذیرفتن نواقص معتاد,شیوه زندگی معتاد,عقاید شخصی معتاد

همواره به ما یادآور می شود که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم.

سنت دوازدهم

***

صبر,فقط برای امروز 3 تیر,پذیرفتن نواقص معتاد,شیوه زندگی معتاد,عقاید شخصی معتاد

گاهی اوقات پذیرفتن نواقص شخصیتی دیگران دشوار است، وقتی با یکدیگر بهبود پیدا می کنیم، نه تنها به صحبت های دیگران در جلسات گوش می دهیم، بلکه به نحوه طی مراحل بهبودی توسط آنها نیز نگاه میکنیم.

هر چه از سایر اعضاء شناخت بیشتری پیدا کنیم ، از شیوه زندگی آنها بر اساس عقاید شخصی شان آگاه تر می شویم.

شاید درباره اینکه آنها چگونه “برنامه خود را انجام می دهند”، عقایدی پیدا کنیم، ممکن است متوجه شویم اعضای خاصی ما را ناراحت می کنند یا شاید با خود بگوییم: « اگر برنامه آنها را انجام دهم، مطمئناً مصرف خواهم کرد. »

صبر را به عنوان اصلی شناخته ایم که نه تنها بهبودی ما بلکه روابط ما را با افرادی که برای ما منبع آزار و اذیت هستند، تقویت می کند، وقتی به یاد می آوریم که خود ما تا وقتی به طور آزار دهنده ای از نواقص شخصیتی خود آگاه نشدیم، به ندرت در صدد روی گرداندن از آنها برآمدیم، پذیرفتن ضعف های شخصیتی سایر اعضاء آسانتر شد.

***

صبر,فقط برای امروز 3 تیر,پذیرفتن نواقص معتاد,شیوه زندگی معتاد,عقاید شخصی معتاد

فقط برای امروز : تلاش می کنم دیگران را همان طور که هستند ، بپذیرم ، سعی می کنم درباره دیگران قضاوت نکنم، بر اصول عشق و پذیرش تمرکز می کنم.

صبر,فقط برای امروز 3 تیر,پذیرفتن نواقص معتاد,شیوه زندگی معتاد,عقاید شخصی معتاد

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!