شهامت تغییر,فقط برای امروز 29 شهریور,خداوندا آرامشی,آرامشی عطا فرما,همواره تسلیم

شهامت تغییر (فقط برای امروز 29 شهریور)


شهامت تغییر (فقط برای امروز 29 شهریور)

شهامت تغییر,فقط برای امروز 29 شهریور,خداوندا آرامشی,آرامشی عطا فرما,همواره تسلیم

«خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم، شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت آن دو را بدانم .»

دعای آرامش 

***

بهبودی مستلزم تغییر است و تغییر به معنای متفاوت انجام دادن کارهاست. مسئله این است که بسیاری از ما در برابر انجام کارها به شکلی متفاوت مقاومت می کنیم؛ کاری که انجام می دهیم ممکن است موثر نباشند، اما حداقل با آن آشنا هستیم. قدم نهادن به اقلیم ناشناخته ها، شهامت می طلبد. چگونه این شهامت را به دست آوریم؟

می توانیم در جلسات NA به اطراف خود نگاه کنیم. مشاهده می کنیم افرادی که به نیاز خود به تغییر پی برده اند، چه کاری انجام داده اند و چه کسی این کار را به طور موفقیت آمیز انجام داده است. این کار نه تنها ترس ما را از اینکه هرنوع تغییری منجر به فاجعه می شود، کاهش می دهد، بلکه ما را از تجربه به آنها درباره اینکه چه کاری موثر است، بهرمند می سازد و ما می توانیم ار این تجربه، استفاده کنیم.

به تجربه بهبودی خود نیز می توانیم نگاه کنیم. حتی اگر این تجربه تا کنون به قطع مصرف مواد محدوده شده است، تا اینجا هم تغییرات مفید بسیاری در زندگی خود ایجاد کرده ایم. در هر جنبه ای از زندگی خود قدمها را به کار گرفته ایم، همواره تسلیم را بهتر از انکار و بهبودی را ارجح تر از اعتیاد یافته ایم.

تجربه خود ما و تجربه دیگران در NA به ما می گوید که “تغییر آنچه که می توانم” بخش بزرگی از کل فرآیند بهبودی است. قدمها و تمرین و به کارگیری آنها جهت و شهامت لازم برای تغییر را در اختیار ما قرار می دهد. چیزی نیست که از آن بترسیم.

***

فقط برای امروز: از تغییر استقبال می کنم. با کمک نیروی برتر خود، شهامت لازم برای تغییر چیزهایی را که می توانیم، به دست می آورم.

شهامت تغییر,فقط برای امروز 29 شهریور,خداوندا آرامشی,آرامشی عطا فرما,همواره تسلیم

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!