شرکت در یک جلسه یعنی یک تعهد خدماتی,تعهد خدماتیNa,معتاد لغزشی

شرکت در یک جلسه یعنی یک تعهد خدماتی,تعهد خدماتیNa,معتاد لغزشی


شرکت در یک جلسه یعنی یک تعهد خدماتی

شرکت در یک جلسه یعنی یک تعهد خدماتی,تعهد خدماتیNa,معتاد لغزشی,شرکت درهمایش

خطر لغزش بعد از مدتى پاكى از بين نمى رود. يكى از اعضا با چندين سال پاكى، اقرار مى كرد كه:” من تا همين امروز هم دارم سعى مى كنم تا خود را قانع كنم كه اين برنامه به دردم نمى خورد. اكثر مشكلات من در زندگى به خودمحورى و نا بالغ بودن من مربوط مى شود. اما من سعى مى كنم كه اين ها را از اعتيادم جدا كنم. من به خود مى گويم حالا پيرتر، عاقل تر وبالغ تر شده اى. معتاد واقعى كه اين همه مدت پاك نمى ماند. در اصل مدت پاكى براى من تبديل به بهانه و دست آويز شده است.” بعضى از ما از رضايت و آرامش مى ترسيم، زيرا ممكن است اين گونه به نظر رسد كه ما دچار خشنودى از خود شده ايم يا واقعاً ما را به سمت آن سوق دهد. اگر چيزى باقى نماند كه عليه اش بجنگيم، آيا موردى باقى مى ماند كه به خاطرش تلاش كنيم؟ ايجاد تعادل بين اين دو، يك چالش است. ما مى توانيم آرام تر حركت كنيم بدون اين كه متوقف شويم. ياد مى گيريم كه خرسند باشيم بدون اين كه دچار خشنودى از خود شويم. ما مى توانيم از زندگى خود همان گونه كه هست، راضى و خوشحال باشيم، و هنوز هم انجام اصول اوليه را متوقف نكنيم.

 همان گونه كه يك باطرى، خود به خود شارژ نمى شود، ما هم نمى توانيم بدون كمكِ يك نيروى خارج از خود، جرقه ی لازم را در بهبودى خود بزنيم. حضور و شركت فعال در انجمن، نه تنها باعث زنده ماندنِ NA مى شود، بلكه كمك مى كند تا روحيه ى بهبودى در ما زنده باقى بماند. يكى از اعضاء مشاركت مى كرد كه:” من نمى دانستم كه چه قدر با ايمان هستم، تا وقتى كه آن را از دست دادم. بهبودى به نظرم بى معنى مى آمد. آن قدر از همه چيز عيب مى گرفتم و غرغر مى كردم كه قادر نبودم تا منفى گرائىِ خود را ببينم. من مجبور شدم به دنبال فرصتى بگردم تا بتوانم دوباره شاهد وقوعِ معجزات باشم.” تماس با كسانى كه شور و شوق و اميد دارند، مى تواند يك شروع خوب باشد. فقط فكر كردن به بهبودى هرگز به ما كمك نخواهد كرد، ما نياز به اقدام و عمل داريم، به خصوص زمانى كه ميل به انجامش نداريم. اگر كارى جواب ندهد، آن را متوقف مى كنيم. اما اگر كارى نصف و نيمه جواب داده است، چون به انجام آن عادت كرده ايم احتمالاً گرايش داريم تا ادامه اش دهيم، حتى اگر مطابق ميل مان نباشد. بعضى اوقات به نظر مى رسد هرقدر بيشتر پاك مى مانيم، تمايل مان كم تر مى شود. همانند اول پاكى، ممكن است مجبور شويم با تصميمات آنىِ خود بجنگيم و خود را مجبور كنيم تا كارِ درست را انجام دهيم. شرکت در یک جلسه یعنی یک تعهد خدماتی,تعهد خدماتیNa,معتاد لغزشی,شرکت درهمایش

 جشن سال گرد پاكى مى تواند ما را به حركت در آورد تا از خودخوشنودى جدا شويم. خيلى از اعضاء مى گويند، شركت در يك همايش خوب و بعضى اوقات هم اتراق در مكانى دنج باعث ايجاد حس سپاس گزارى مى شود. جشن گرفتنِ سال گرد پاكىِ معتادى كه براى مان مهم است، به ما يادآور مى شود كه پاك ماندنِ ما نيز يك معجزه است. يك تعهدِ خدماتى باعث مى شود در جلسه اى شركت كنيم كه نسبت به آن اشتياقى نداشتيم. مشاركت با يك تازه وارد، ما را از هراس يا كج خلقى رها مى سازد، پيام رسانى يادآورِ اين است كه ما نيز حامل پيام هستيم. بعضى اوقات لازم است تا درباره ى اين كه كجاى كار هستيم، صادق باشيم و اين باور را رها كنيم كه چون بيش ترين پاكى در جلسه را داريم نبايد در باره ى احساسِ بد خود يا وسوسه ى مصرف مان صحبت كنيم. حتى زمانى كه نمى خواهيم، باز هم مى دانيم كه چه كار بايد بكنيم. اگر احساسِ از خود خوشنودى به شما دست داده است، بر روى صندلى جلسه بنشينيد، زيرا پيام در انتظار شما استشرکت در یک جلسه یعنی یک تعهد خدماتی,تعهد خدماتیNa,معتاد لغزشی,شرکت درهمایش

شرکت در یک جلسه یعنی یک تعهد خدماتی,تعهد خدماتیNa,معتاد لغزشی,شرکت درهمایش

پاک زیستن=فصل 6: صفحه هاى 270-269

شرکت در یک جلسه یعنی یک تعهد خدماتی,تعهد خدماتیNa,معتاد لغزشی,شرکت درهمایش

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!