شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند,جلسات بهبودی,خودخواهی معتاد,منیت در اعتیاد,عشق ورزیدن NA

شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند؟

شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند,جلسات بهبودی,خودخواهی معتاد,منیت در اعتیاد,عشق ورزیدن NA

«تجربه ی گروهی ما نشان می دهد کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت می کنند، پاک می مانند» و بارها از دوستانم در مورد اهمیت شرکت در جلسات، جمله ی بالا را شنیده بودم ولی تا مدت ها به تاثیر آن توجهی نداشتم. هر چند که هر روز به جلسه می رفتم اما درک درستی از این اتفاق نداشتم، گاهی از روی اجبار و گاهی برای دیدن دوستانم و زمانی هم برخلاف میل و از روی ترس مصرف به جلسه می رفتم. من کاری را بدون توجه به اهمیت و فلسفه ی آن انجام می دادم. بدون آنکه بدانم اهميت رفتن به جلسه چیست و چه هدفی را دنبال می کنم. به من گفته بودند به جلسه بیا و من هم گوش می کردم. اما گذشت زمان ابعاد تازه ای از مسأله ی جلسه رفتن را برایم روشن کرد. من درک تازه ای از آن پیدا کردم و سعی کردم عشق و تمایل را نیز به آن اضافه کنم و آن گاه با هدفی خاص پا به جلسات بگذارم و از زاویه ی بهتری به آن نگاه کنم. اینک دوست دارم تجربه خود را که به مرور کسب کرده ام در اختیار دوستانم قرار دهم.

رها شده از بند

شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند,جلسات بهبودی,خودخواهی معتاد,منیت در اعتیاد,عشق ورزیدن NA

 در جلسات آرام می نشینم و سعی می کنم دغدغه های فکری و مشکلاتم را با خود حمل نکنم تا فضای بهبودی جلسه بر روی من کار کند و اثر بگذارد. در نتیجه احساس آرامش و امنیت پیدا می کنم. نود دقیقه بیماری ام قدرت خودنمایی و عرض اندام را از دست می دهد و از وسوسه های آزاردهنده ی مواد و بیماری ام دور هستم. در مسير بهبودی در حال حرکتم و زندگی تازه ای را می آموزم.

من واقعا چیزی در مورد بیماری ام نمی دانم. در جلسه سعی می کنم از خودخواهی های خود دست بردارم و به دیگران و مشارکت شان توجه کنم. دیگران نیز به من توجه دارند و احترام می گذارند چون من به آنها احترام می گذارم. در جلسه ما با دوستان تازه ای آشنا می شویم و به وجود این رابطه و حفظ آن اهمیت می دهیم. در جلسات هر روز با خداوند خودمان تجدید پیمان می کنیم و حضور او را در می یابیم. از انرژی مثبت و فعال گروه استفاده می کنیم که بتوانیم تا جلسه بعدی به زندگی بدون مواد مخدر ادامه دهیم.

در جلسات فرصت خدمت همیشه وجود دارد چون اعتماد بین اعضا بیشتر است و احتیاجی نیست که انرژی زیادی را صرف کنیم تا اعتماد کسی را جلب کنیم. ما به راحتی به هم کمک می کنیم و از هم کمک می گیریم بیماری ما مشترک است و مسیر بهبودی ما نیز به هم مربوط است. در جلسات است که بسیاری از احساس تفاوت ها از من دور می شود. احساس منیت درونی من می میرد و من هم جزیی از کل می شوم. وقتی ما خود را با گروه هماهنگ می کنیم به خواست و مشیت خداوند نزدیک تر می شویم و با عشق و علاقه به یک تازه وارد تبریک و خوش آمد می گویم و امیدی را که به دست آورده ایم با او به مشارکت می گذاریم.

پیش به سوی بهترین ها

شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند,جلسات بهبودی,خودخواهی معتاد,منیت در اعتیاد,عشق ورزیدن NA

در فاصله بین دو جلسه گاهی مشکلات و دردسرهای زندگی مرا آشفته و سردرگم می کند ولی با شرکت در جلسه بعدی گویی درون من پالایشی صورت می گیرد، افکار منفی از من دور می شوند و ذهنم نظم پیدا می کند و به سوی مثبت اندیشی سمت و سو می یابد، روح من تشنه ی عشق خداوند و دوست داشتن بندگانش می شود و احساس می کنم، می توانم افراد بسیاری را بدون توقع دوست داشته باشم و دوست داشته شوم.

احساس می کنم در طول جلسه از سکوت آغاز تا سکوت پایان در حال دعا و مراقبه هستم. هنگام مشارکت، گویی با خدای خویش صحبت می کنم و مشکلاتم را رو کرده و از او تشکر می کنم، وقتی در حال سکوت به مشارکت اعضا گوش می دهم، خداوند مهربان از زبان دوستان هم دردم با من صحبت می کند و حالت خوبی به من دست می دهد. شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند,جلسات بهبودی,خودخواهی معتاد,منیت در اعتیاد,عشق ورزیدن NAشرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند,جلسات بهبودی,خودخواهی معتاد,منیت در اعتیاد,عشق ورزیدن NA

شروع بسیاری از اتفاقات خوب دوران بهبودی ما در جلسات رخ می دهد و از آنجا آغاز می شود. من درست حرف زدن و درست گوش کردن را از جلسات یاد گرفتم. شرکت مرتب و فعال در جلسات به من آموخت کجا حرف بزنم و کجا سکوت اختیار کنم. عشق ورزیدن را برای اولین بار در آن جا تجربه کردم و صبر و تحمل و فروتنی ام از آن جا ریشه گرفت. در همین جلسات یاد گرفتم به عقاید و افکار دیگران احترام بگذارم حتی اگر با افکار من یکی نباشند.

در جلسه با درد و رنج های دوستانم هم دردی کردم و با شادی های آنان خوشحال شدم. دعا کردن برای دیگران را بدون در نظر گرفتن خود آموختم.

در جلسات هیچ گاه احساس تنهایی نکردم و بهتر توانستم حضور خداوند و معجزه های او را درک کرده و پیام خداوند را به معتادان دیگر برسانم.

اهمیت جلسات برای من ناتوان آن قدر مهم است که اگر این هدیه ی الهی از من گرفته شود و یا نسبت به آن بی تفاوت شوم، زندگی خوبی نخواهم داشت و نتیجه اش زندان، تیمارستان و مرگ خواهد شد.

من احساس می کنم که هر روز باید به جلسه بروم. چون بیماری ام هر روز با من است و رفتن به جلسات هرگز برای من تکراری و یک نواخت نخواهد شد.

من درک کرده ام فقط تا زمانی که بهبودی ام در حال رشد است، بیماری ام متوقف است. وقتی خود را برای رفتن به جلسات آماده می کنم هر روز معجزه ای را تجربه می کنم.

مجله پیام بهبودی زمستان 1385 شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند,جلسات بهبودی,خودخواهی معتاد,منیت در اعتیاد,عشق ورزیدن NA

شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند,جلسات بهبودی,خودخواهی معتاد,منیت در اعتیاد,عشق ورزیدن NA

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!