شرکت در جلسات را ادامه بده!,فقط برای امروز31 اردیبهشت,اثرات اعتیاد فعال,همدردی با معتادان

شرکت در جلسات را ادامه بده!(فقط برای امروز31 اردیبهشت)


شرکت در جلسات را ادامه بده!(فقط برای امروز31 اردیبهشت)

شرکت در جلسات را ادامه بده!,فقط برای امروز31 اردیبهشت,اثرات اعتیاد فعال,همدردی با معتادان

جلسات موجب حفظ ارتباط ما با جایی که بوده ایم، می شوند، ولی  از آن مهمتر، ارتباط ما را با جایی که در بهبودی خود می توانیم برویم، حفظ می کنند.

کتاب پایه شرکت در جلسات را ادامه بده!

***

معتادان از جهات بسیاری افرادی متفاوت هستند. وقتی به معتادان گمنام آمدیم، دیگران را مانند خود پنداشتیم، افرادی که ما را درک می کنند و ما نیز آنها را درک می کنیم. دیگر هر جایی که می رفتیم مانند افراد بیگانه و غریب احساس نمی کردیم. در جلسات NA و در جمع دوستان احساس می کردیم در خانه هستیم.

پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمی یابد. هنوز به همدردی با سایر معتادان احتیاج داریم. برای حفظ ارتباط خود با اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمده ایم و به کجا می رویم، شرکت در جلسات را ادامه می دهیم.

هر یک از جلسات به ما یادآور می شود که هرگز نمی توانیم مواد مخدر را با موفقیت مصرف کنیم. هر یک از جلسات به ما یادآور می شود که هرگز معالجه نخواهیم شد، اما با انجام اصول برنامه می توانیم بهبود پیدا کنیم. هر جلسه، تجربه و الگوی سایر معتادان را در بهبودی مداوم به ما ارائه می دهد.

در جلسات مشاهده می کنیم که افراد مختلف چگونه برنامه خود را انجام می دهند و نتایج این کار چگونه در زندگی شان نمایان می شود. اگر می خواهیم مانند دیگران زندگی کنیم، می توانیم از آنچه آنها برای رسیدن به آن انجام داده اند، مطلع شویم.

جلسات معتادان گمنام ارتباط ما را با جایی که بوده ایم و جایی که می توانیم برویم، حفظ می کنند، ارتباطی که بدون این جلسات ناممکن است و نمی توان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد ما در جلسات می شود.

***

شرکت در جلسات را ادامه بده!,فقط برای امروز31 اردیبهشت,اثرات اعتیاد فعال,همدردی با معتادان

فقط برای امروز:  در جلسه NA حضور می یابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمده ام و در بهبودی خود به کجا می توانم بروم.

شرکت در جلسات را ادامه بده!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!