سی و پنجمین سالگرد انجمن معتادان گمنام نروژ

آزادی

سی و پنجمین سالگرد انجمن معتادان گمنام نروژ

از شما دعوت می شود در همایش منطقه ای ما شرکت کنید

تاریخ ۲۲ الی ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

مصادف با جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

برنامه به شرح زیر:

سخنرانان از خارج  و داخل نروژ، جلسه ماراتن، دی جی، موزیک و پایکوبی، اتاق مراقبه، محصولات، کافه، و چیزهای دیگر

همه در فضای مملو از عشق و بهبودی

هزینه ثبت نام برای آخر هفته ۴۵۰ کرون و یا ۲۰۰ کرون برای روز یکشنبه

اقامتگاه:

پیشنهاد ما یک اقامتگاه ساده در مدرسه و هزینه ۲۵۰ کرون برای هر نفر که شامل صبحانه هم می شود 

آدرس گردهمایی:

Nordeseter skole, Ekebergvelen 200 , 1162 Oslo, Norway.

تماس 004794806184

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!