سومین-همایش-فرامنطقه-آسیا-اقیانوسیه

سومین همایش فرامنطقه آسیا اقیانوسیه

رابطین عزیز ، جوامع و اعضای علاقه مند

سومین همایش فرامنطقه آسیا اقیانوسیه ، شهامت برای تغییر، روز جمعه سوم مارس تا روز یکشنبه پنجم مارس ۲۰۲۳ برابر با 12 الی 14  اسفند ۱۴۰۱ در Gorkha Rangamancha Bhawan ، دارجلینگ هند برگزار خواهد شد.

برنامه ریزی جهت برگزاری این همایش در دست اقدام است و کمیته میزبانی این همایش از شما جهت انتشار این بروشور با مضمون ، تاریخ را حفظ کنید ، در میان کمیته های فرامنطقه آسیا اقیانوسیه و خارج از آن درخواست کمک می نمایند. این اطلاع رسانی می تواند در جلسات خدماتی مناطق و نواحی شما و همچنین از طریق شبکه های بهبودی ، سایت و شبکه های اجتماعی شما انجام شود.

مابقی اطلاعات درباره ؛طریقه ثبت نام ، مسافرت و برنامه ریزی ها، در ماه پیش رو قابل دسترس خواهد بود.
با احترام دیوید تی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!