سال روز تاسیس معتادان گمنام

سال روز تاسیس معتادان گمنام

69 سال پیش، در زمانـی که راهـی به جز مـرگ بـرای معتادان وجـود نداشت، معجـزه ای در اول جولای 1953میلادی  مصادف با 10 تیر 1332 شمسـی رقـم خورد و انجمن NA متولد شد، تـولد NA را به شما دوستـان هـمدرد تبریـک می گوئیم.

شورای منطقه ایران

na.org

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!