ساده ترین دعا,فقط برای امروز 24 مهر,به خاطر اعتیاد,آگاهی از اراده خداوند

ساده ترین دعا (فقط برای امروز 24 مهر)


ساده ترین دعا (فقط برای امروز 24 مهر)

ساده ترین دعا,فقط برای امروز 24 مهر,به خاطر اعتیاد,آگاهی از اراده خداوند

« دعا فقط برای آگاهی از اراده خداوند و قدرت اجرای آن »

قدم یازدهم

***

 

چگونه دعا کنیم؟ به خاطر تجربه محدود خود، بسیاری از ما حتی نمی دانیم چگونه شروع کنیم. اما این فرآیند نه دشوار است و نه پیچیده.

به خاطر اعتیاد به مواد، به معتادان گمنام آمدیم. اما پیش از آن، بسیاری از ما در زندگی شدیداً احساس سردرگمی می کردیم. ظاهراً گم شده بودیم و بدون داشتن راهنما در بیابانی بیراه پرسه می زدیم. دعا راهی برای کسب جهت در زندگی و قدرت دنبال کردن آن جهت است.

از آنجا که دعا نقش مهمی در بهبودی دارد، بسیاری از ما هر روز وقت معینی را به دعا اختصاص می دهیم و الگویی را برای این کار تعیین می کنیم. در این لحظات آرامش بخش، یا با صدای بلند و یا در سکوت با نیروی برتر خود صحبت می کنیم. افکار، احساسات و امور روزمره خود را در میان می گذاریم. از او می پرسیم: «از من می خواهی چه کاری انجام دهم؟» در همین حین تقاضا می کنیم، «لطفاً قدرت اجرای اراده خود را به من عطا کن.»

یادگیری دعا ساده است. “آگاهی از اراده او و قدرت اجرای آن” را درخواست می کنیم. با این کار، جهت و قدرت مورد نیاز خود برای انجام اراده خداوند را به دست می آوریم.

 

***

ساده ترین دعا,فقط برای امروز 24 مهر,به خاطر اعتیاد,آگاهی از اراده خداوند

فقط برای امروزلحظات آرامش بخشی را به “صحبت” با نیروی برتر خود اختصاص می دهم. جهت و توانایی مورد نیاز برای اجرای اراده او را درخواست می کنم.

 

ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر در NA

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!