زندگی پرمشغله,فقط برای امروز 23 خرداد,آزادی لازم معتاد,عضو گله مند NA,حفظ اعتیاد فعال

زندگی پرمشغله (فقط برای امروز 23 خرداد)

زندگی پرمشغله,فقط برای امروز 23 خرداد,آزادی لازم معتاد,عضو گله مند NA,حفظ اعتیاد فعال

این برنامه در زندگی ما معجزه می کند…. آزادی لازم برای زندگی را به دست می آوریم.

کتاب پایه

***

اکثر ما اگر تا به حال مدت زمانی را در بهبودی به سر برده باشیم، شنیده ایم که برخی از اعضاء در جلسات از خستگی مفرط و مشغولیت بسیار زیاد خود برای شرکت در جلسات یا راهنمایی و یا سایر فعالیت ها گله می کنند.

در حقیقت، خود ما ممکن است عضو گله مند بوده باشیم، روزها بسیار پرمشغله به نظر می رسد: شغل، خانواده و دوستان، جلسات، فعالیت ها، راهنمایی، کارکرد قدمها. عضو گله مند می گوید: «برای انجام همه کارها و تأمین خواسته های همه، ساعات روز برای من کافی نیست!

وقتی این اتفاق می افتد، معمولاً صدای خنده ملایمی از سایر اعضاء بلند می شود، احتمالاً اعضایی که تصمیم داشتند از این قبیل مسائل شکوه کنند، علت خنده ما پی بردن به این مسئله است که ما از معجزه زندگی گله می کنیم، معجزهای که امروز در اختیار ماست.

مدتی پیش هیچ یک از ما قادر به داشتن هیچ یک از این مشکلات در زندگی خود نبودیم، همه انرژی خود را صرف حفظ اعتیاد فعال خود می کردیم، امروز زندگی پرمشغله ای داریم که پر از احساسات و مشکلاتی است که در واقعیت با زندگی سازگارند.

***

زندگی پرمشغله,فقط برای امروز 23 خرداد,آزادی لازم معتاد,عضو گله مند NA,حفظ اعتیاد فعال

فقط برای امروز : به خاطر می سپارم که زندگی من یک معجزه است، به جای اینکه از مشغله خود گله مند شوم، از اینکه زندگی ام این قدر پرمشغله است، شکرگزارم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!