زندگى به روال NA

 زندگى به روال NA, معتاد عاجز, معجزه در NA, دلسردی معتاد, NA برای معتادان,

در فوريه ١٩٥٠ جيمى كى به جلسات AA در شمال هاليوود در كاليفرنيا راه يافت. او در اين دوره از زندگى اش، هيچ كارى جز مصرف قرص و الكل نمى توانست بكند؛ اما مشتاق زندگى تازه اى بود. او مشكل شنوايى داشت و خيلى وقت ها نمى فهميد در جلسات چه مى گويند، با اين همه “باز هم به جلسات مى آمد.”

 جيمى كى بر اساس تجربه هاى اوليه اش در AA بعد ها به اين نتيجه رسيد كه براى معتادان، رسيدن به زندگى به روال NA “امرى طبيعى” بود. آن طور كه خودش توضيح داده : “تازه كه به AA آمده بودم، با آدم هايى بر مى خوردم كه واقعاً بيشتر شان دست آخر معلوم مى شد معتادهايى مثل خودم هستند. در اين مورد لزوماً حرفى با هم ديگر نزده بوديم، اما انگار خود به خود همديگر را بين آن همه الكلى كه در جلسه ها شركت مى كردند پيدا مى كرديم. اولش به نظرم كمى عجيب مى رسيد كه مى ديدم معتادها اين قدر راحت هم ديگر را پيدا مى كنند. ولى برايم روشن بود كه عادت معتادها در جمع شدن براى كمك به هم ديگر، روال عادى زندگى ما خواهد شد.

يكى از دوستان تازه ی جيمى، بتى تى بود كه بعد ها، از جمله موضوع هايى كه مطرح كرد، جلسه ی AA مانندى بود به نام “مواد وابستگى آور” يا HFD كه در خانه او تشكيل مى شد. جيمى چند بار به آن جلسه رفت، اما بعضى از چيزهايى كه در آن جلسه مرسوم بود باعث دل سردى اش شد: اولاً پيش از اين كه به كسى اجازه بدهند براى شركت در جلسه وارد خانه هاى آن ها بشود، طرف حتماً بايد اقرار مى كرد كه در برابر الكل و مواد وابستگى آور عاجز است. ثانياً، گروه اعتقادى به پيروى از سنت هاى دوازده گانه نداشت. جيمى در اين مورد كه اين سنت ها چرا و چگونه در AA به وجود آمده اند، مطالعه كرده بود و به اين باور رسيده بود كه وجود شان براى زنده ماندن چنين جنبش ها يا انجمن هايى ضرورى است. طبعاً بعد ها تاريخ هم درستى نظر جيمى را اثبات كرد. علاوه بر اين، به گفته جيمى در سال ها بعد “بيشتر معتادها دوست ندارند كسى به ایشان بگويد چه كار بايد بكنند و اين كه به آدم بگويند قبل از وارد شدن بايد حتماً فلان حرف را بزند، چيزى نبود كه من بپسندم”. تا آن زمان، يعنى در اواخر ١٩٥١ تا اوايل ١٩٥٢ جيمى چند بار تا آستانه راه اندازى يك گروه مختص معتادان رفته بود، اما هر بار قاطعانه پا پس كشيده بود تا مبادا باعث دلسردى كسانى شود كه به پيشنهاد خودشان مى خواستند جلسه اى راه بيندازند.

معجزات به وقوع می پیوندد.

 زندگى به روال NA, معتاد عاجز, معجزه در NA, دلسردی معتاد, NA برای معتادان,

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://na-iran.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://na-iran.org/?p=354277

 زندگى به روال NA, معتاد عاجز, معجزه در NA, دلسردی معتاد, NA برای معتادان,

 زندگى به روال NA, معتاد عاجز, معجزه در NA, دلسردی معتاد, NA برای معتادان,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!