زمان درست، مکان درست

زمان درست، مکان درست,جلسات جذاب NA,خدمت H&I,تجربه ی خدمتی معتاد,پاکی معتاد در زندان

مدت ها بود که چنین تجربه ی عمیق و روحانی ای را در این NA کسب نکرده بودم، ماجرا از جایی شروع شد که من از برگزاری چهار جشن تولد در یکی از جلسات (جذاب) محلی مان مطلع شدم.

جلسه ای که معمولا در آن شرکت نمی کنم ، ولی به هر حال آن شب برای تولدها به آنجا رفتم، جلسه ی بزرگی بود، وقتی بر روی یکی از صندلی ها نشستم و نگاهی به اتاق انداختم، چهره ی یکی از خانم ها به نظرم آشنا آمد، اما نمی دانستم که او را کجا دیده ام.

تقریبا مطمئن بودم که پیش از آن، ایشان را در جلسه ندیده بودم، در پایان جلسه او در مشارکت خود گفت که به تازگی از زندان آزاد شده و همانجا يادم آمد که وی یکی از زندانیان بخش بانوان بود و من او را در اوایل ماه جاری در جلسه ي اچ اند آی، که از یک سال پیش در زندان راه افتاده بود، ملاقات کرده بودم.

او در هنگام مشارکت گفت که علی رغم اینکه یک سال پاکی دارد، اما نمی تواند آن را اعلام کند، چون یک نفر به او گفته که پاک ماندن در زندان، پاکی به حساب نمی آید، من از شنیدن صحبت های او خیلی تعجب کردم، چرا که ما در داخل زندان هم می توانیم بهبود پیدا کنیم، ضمن اینکه او در جلسات زندان هم شرکت کرده است.

در هنگام “چیپ دهی” او یک چیپ سفید دریافت کرد و به صندلی خود برگشت، اما وقتی تولدها شروع شد و راهنماها شروع به اهدای سکه ها کردند، ناگهان گرداننده رو به او کرد و گفت:” خب ما حالا يک تولد یک سالگی” دیگر هم داریم، بیا و سکه ی یک سالگی ات را بگیر!” آن خانم نمی دانست که واقعا یک سال پاک است و می تواند تولد بگیرد و از شنیدن صحبت های گرداننده و گرفتن سکه حسابی خوشحال و شگفت زده شد.

من هر گاه آن خاطره را به یاد می آورم، مو به تنم سیخ شده و اشک از چشمانم جاری می شود ، ما خدمت H&I  در آن زندان را “6 نفری” انجام می دادیم و عجیب آنکه ۵ نفر از ما در جلسه ی آن شب حضور داشتیم، من نمی گویم که خداوند ما پنج خانم، آن بانو و آن سکه» را گرد هم آورده بود، اما معتقدم که آن لحظه، قطعا یکی از آن لحظات مخصوصی بود که خداوند در زندگی من مقدر کرده بود؛ یک بیداری روحانی دیگر و یک تغییر دیگر که به واسطه اچ آند آی برایم صورت گرفت.

زمان درست، مکان درست,جلسات جذاب NA,خدمت H&I,تجربه ی خدمتی معتاد,پاکی معتاد در زندان

اتفاقی که توسط تلاش های کمیته زندان ها و بیمارستان های ناحیه ی ما رقم خورد، توجه داشته باشید که تعداد زیادی از این نوع اتفاقات، می تواند در جلسات NA رخ دهد، اما در صورتی که افرادی برای خدمت در این زمینه پیدا شوند.

ولی در کمال تعجب باید بگویم ما با کمبود خدمتگزار روبرو هستیم، معتادان گمنام در «ممفیس آمریکا» جمعیت بزرگی به حساب می آید که علاوه بر برگزاری تعداد زیادی جلسه، از جلسات بزرگی نیر بهره مند است.

هیئت خدماتی بانوان در بخش زندان ها، هر ماه دو بار جلسه تشکیل می دهد، آیا حضور هفتگی ما در آنجا قشنگ تر نیست؟ بسیاری از ما در زندانها و مراکز درمانی پاک شده ایم، پس اگر اینچنین است، خدمت من در کمیته زندان ها و بیمارستان ها سپاسگزاری ما را نشان می دهد.

من در تمام سال های پاکی ام در اچ أند آی خدمت نکرده ام و گاه در بخش های دیگری در خدمت انجمن بوده ام، اما خدمت در کمیته زندان ها و بیمارستان ها بخش بزرگی از تجربه ی خدمتی من است.

من سپاسگزارم که فرصت ورود به مراکز بانوان به ما داده شده است و من توانستم به واسطه ی روزهای آموزش  H&I، در زمان و مکانی درست و در مواقع ضروری و در هنگامی که به من نیاز بود، در خدمت انجمن باشم، و من همچنان با تمام وجود، منتظر فرصت خدمت در کمیته زندان ها و بیمارستان ها خواهم بود .

نویسنده : الوسی، او . تیسی، آمریکا

زمان درست، مکان درست,جلسات جذاب NA,خدمت H&I,تجربه ی خدمتی معتاد,پاکی معتاد در زندان

منبع : مجله NAWAY اکتبر 2016

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!